Evropski podnebni zakon: odlašanje in neizvajanje nujno potrebnih hitrih ukrepov za ohranitev stabilnega podnebja

Ta teden objavljeni predlog evropskega podnebnega zakona, ki je del Zelenega dogovora nove Evropske komisije, v Umanoteri pozdravljamo, saj Uniji in članicam narekuje ogljično nevtralnost. Kljub vsemu pa je doseganje tega cilja zastavljeno do leta 2050. Glede na stopnjo razvitosti in zgodovinsko odgovornost Unije za izpuste toplogrednih plinov bi cilj nevtralnosti EU morala doseči že leta 2040!

V luči tega je največje razočaranje zakona, da nima cilja zmanjšanja emisij do leta 2030 in mehanizmov, ki bi zagotovili učinkovito izvajanje ukrepov v boju s podnebno krizo.

Predlog zakona tako nadaljuje s prakso odlašanja in neizvajanjem sicer nujno potrebnih hitrih ukrepov za ohranitev stabilnega podnebja in je zatorej zamujena priložnost za okrepitev naporov za dosego podnebne nevtralnosti.

Predlog zakona prav tako ne odgovarja na pričakovanja javnosti, kajti glede na rezultate zadnje javnomnenjske raziskave Eurobarometer kar 93 % prebivalcev EU vidi podnebne spremembe kot resen problem, 92 % pa jih podpira cilj podnebne nevtralnosti EU (več na povezavi). Poleg tega so svarila znanstvenikov zopet preslišana. Glede na zadnje poročilo IPCC o globalnem segrevanju za 1,5 °C bi bilo potrebno emisije do leta 2030 namreč prepoloviti. To torej pomeni skoraj 8 % zmanjšanje emisij vsako leto, začenši danes.