Gradiva konference “Javne finance za pravični zeleni prehod: tveganja in priložnosti v Sloveniji in EU”

Umanotera je 16. novembra 2023 organizirala konferenco “Javne finance za pravični zeleni prehod: tveganja in priložnosti v Sloveniji in EU”, kjer so strokovnjaki in strokovnjakinje razpravljali o tem, kako v kontekstu močnih pritiskov na javne finance zagotoviti zadostna sredstva za zeleni prehod ter hkrati zmanjšati naraščajoče družbene neenakosti.

 

Če se dogodka niste uspeli udeležiti (v celoti), ali pa bi si želeli osvežiti spomin na katera izmed predavanj ali okroglo mizo, spodaj najdete materiale z dogodka in njegov posnetek: