Industrija mora varčevanje z energijo postaviti na prvo mesto

Mladi po celem svetu so se podali na ulice in zahtevali odločno ukrepanje, da segrevanje planeta omejimo na stopinjo in pol. Za to bo potrebno veliko in hitro zmanjšanje energije in izpustov toplogrednih plinov. V podvigu bodo morali sodelovati vsi sektorji, tudi industrija. Zato smo v Umanoteri na največje porabnike energije v industriji naslovili smernice za učinkovito rabo energije.

Slovenija na področju porabe energije še naprej ignorira slona v sobi. Industrija je v naši državi drugi največji porabnik energije, veliko večino energije pa porabi malo število energetsko potratnih podjetij. Poleg osredotočenosti politik na energetsko sanacijo stavb in izgradnjo novih proizvodnih virov, se je potrebno primarno vprašati, kje bomo prihranili energijo. Prezrto ostaja, da pomemben del odgovora predstavlja zmanjšanje rabe energije v industriji. In rezultat tega je na dlani: vse od krize dalje se v industriji poraba energije ni zmanjšala, vizija Slovenske industrijske politike o prestrukturiranju industrije v snovno in energetsko učinkovito pa pet let po njeni objavi še vedno ostaja le črka na papirju.

Brez sodelovanja energetsko potratnih podjetij in ukrepov v industriji Slovenija ne more doseči potrebnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Zato smo danes na največje porabnike energije v Sloveniji naslovili smernice za učinkovito rabo energije s pozivom, da jih v čim večji meri vpeljejo v svoje poslovanje. Andrej Gnezda iz Umanotere je dejal: »Podjetja morajo bistveno več storiti za zmanjšanje rabe energije, država pa mora z ustreznimi politikami jasno pokazati smer razvoja. Zagovarjanje statusa quo in odsotnost ustreznih ter učinkovitih politik za zmanjšanje rabe energije v gospodarstvu ni v razvojnem interesu podjetij

Živimo v času potrebne spremembe prioritet, ko bi morala podjetja namesto rasti proizvodnje in prihodkov na prvo mesto postaviti ambiciozne cilje varčevanja z energijo ter zmanjšanja porabe virov. To v številnih pozivih političnim in gospodarskim odločevalcem sporočajo tudi mladi, ki so zrasli z informacijami o problemih tega sveta in se jih zaradi tega bolj zavedajo:

»Pričakujem, da boste pri svojih odločitvah odmislili trenutno korist in dobiček ter pri tem raje mislili na dolgotrajne posledice, ki bodo vplivale tudi na naše otroke.« (Polona, 26 let)

»Zberite jajca, premagajte svoj pohlep in materialistični pogled. Začutite okolico, živali. Zemljo. Omogočite svojim otrokom in prijateljem zdrav razvoj in zdravo življenje. Raje perspektivno vlagajte v planet kot pa v primitivne biznise, ki temeljijo zgolj in samo na pohlepu. Odrastite, pi**a!« (Toni, 18 let)

Sporočila mladih odločevalcem so nastala  v projektu Klima za podnebje, v okviru katerega je Umanotera v preteklih mesecih mlade ozaveščala o podnebnih spremembah in jih spodbujala k podnebju prijaznejšemu ravnanju, pa tudi k aktivnemu podnebnemu državljanstvu.

Smernice za učinkovito rabo energije v industriji so za prenos na voljo tukaj.

Poročilo Energetsko intenzivna industrija v Sloveniji je za prenos na voljo tukaj.

Sporočila mladih političnim in gospodarskim odločevalcem (PDF in video) so na voljo na tej spletni strani.

Več informacij: Andrej Gnezda, 01 439 7100, andrej@umanotera.org, www.umanotera.org.

 

Projekt Klima za podnebje izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, sofinancira pa ga Ministrstvo za okolje in prostor.