Infografika: Podnebne spremembe in projekcije za Slovenijo

V okviru projekta Klima za podnebje smo pripravili infografiko, v kateri predstavljamo vzroke in posledice podnebnih sprememb na globalnem in nacionalnem nivoju ter oceno podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja po podatkih, ki jih je pripravila Agencija RS za okolje.

 

Infografika je za prenos na voljo tukaj.

 

 

VIRI

Vir: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, 2014.

 

Vir: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, 2014.

 

Vir: Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. 3, Značilnosti podnebja v Sloveniji. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2017.

 

Vir: Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja – sintezno poročilo. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2018.

 

Vir: Nacionalne evidence antropogenih izpustov in ponorov toplogrednih plinov za leto 2017, dostopne prek: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/toplogredni-plini