Infolisti s smernicami za bolj zeleno in vključujoče (delovno) okolje

Umanotera je ena izmed partnerskih organizacij na projektu Onkraj zgodb, ki naslavlja teme, povezane s podnebnimi migracijami. V sklopu projekta so bili pripravljeni infolisti z oprijemljivimi smernicami za implementacijo principov trajnostnega vodenja, nediskriminacije, participativne demokracije ter digitalnega in globalnega učenja v delovne in organizacijske strukture.

 

Eden izmed ciljev projekta Onkraj zgodb, ki poteka od začetka letošnjega leta, je notranje opolnomočenje partnerskih organizacij. Nevladne organizacije se pri svojem delu namreč večino časa osredotočajo na izpolnjevanje ciljev projektov in na realizacijo lastne vizije, posledično pa jim zmanjka časa za opolnomočenje in razvijanje kapacitet znotraj lastnih organizacij. Pogosto gre za organizacije z majhnim številom zaposlenih, ki nimajo dovolj časovnih ali finančnih kapacitet za izobraževanja in razvijanje kompetenc na novih področjih. Zavoljo doseganja tega cilja je vsaka izmed partnerskih organizacij na projektu Onkraj zgodb pripravila izobraževalno predavanje ali delavnico, s tem pa so druge partnerske organizacije okrepile svoja znanja na doslej neznanih področjih. 

 

Cilj delavnic in predavanj je bil tudi zunanji. Na podlagi internih usposabljanj je vsaka izmed organizacij pripravila učni list, na katerem je na uporaben in strnjen način predstavljena tema njihovega predavanja oziroma delavnice. Infolisti so torej namenjeni tako notranjemu opolnomočenju kot tudi opolnomočenju drugih organizacij v različnih sektorjih (nevladni, javni, zasebni). 

 

Infolisti

 

Kakšen vpliv na okolje ustvarjajo pisarne in kaj vse prispeva k njihovemu ogljičnemu odtisu? Kaj je ekipa “zelene pisarne”? Kako je s trajnostnim načinom delovanja pisarne povezana komunikacija in zakaj je ključna?

Odgovore na ta in druga vprašanja najdete na infolistu Umanotere.

 

Kaj pomeni, da je diskriminacija zakoreninjena v obstoječih družbenih strukturah? Kako lahko zastopamo vse glasove v organizaciji? Kateri so ključni elementi vključujočih dogodkov?

Odgovore na ta in druga vprašanja najdete na infolistu partnerske organizacije Südwind.

 

Kakšno vlogo pri medsektorskem dialogu igra skupnost? Kako se krepi participativna demokracija? Ali mesto, v katerem živite, že ima participativni proračun?

Odgovore na ta in druga vprašanja najdete na infolistu partnerske organizacije LDA Mostar.

 

Ali so digitalne tehnologije ogljično nevtralne? Na podlagi kakšnih kriterijev izberemo primerne digitalne tehnologije za izvedbo izobraževalnih dogodkov?

Odgovore na ta in druga vprašanja najdete na infolistu partnerske organizacije CEPS Projectes socials.

 

Kaj je globalno učenje? Kako nam koncept globalnega učenja lahko pomaga pri razumevanju izzivov sodobnega sveta? Kako naj svoja stališča komuniciramo svetu?

Odgovore na ta in druga vprašanja najdete na infolistu društva Humanitas.

 

Infolisti so na voljo za uporabo ter širšo diseminacijo. 

 

Spletna stran projekta: http://beyondthetales.org/ 

 

 

Infolisti so nastali v okviru projekta Onkraj Zgodb. Projekt je sofinanciran skozi EU Erasmus program. Vsebine in materiali, ki nastajajo znotraj projekta, so produkt avtorjev. Komisija ni odgovorna za rabo teh informacij.