Integriteta Vlade je na preizkušnji

Koalicija za gozd je ob predlogu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vladno obravnavo predloga Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki predstavlja podlago za ustanovitev gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo za upravljanje državnih gozdov, 1. oktobra 2015 objavila sporočilo za javnost. V njem opozarja, da predlog Zakona ni primeren za obravnavo, saj manjkajo ključni dokumenti, na podlagi katerih bi bilo mogoče kvalificirano oceniti njegovo strokovno ustreznost, javnofinančno racionalnost, izvedljivost in korupcijsko tveganje.

 

V novem predlogu MKGP ni upoštevalo pomembnih predlogov strokovne javnosti, s počasnim delom pa povzroča časovni pritisk, ki ogroža sprejetje optimalnega modela. Koalicija za gozd predlaga, da se MKGP nemudoma loti celostne prenove gozdne zakonodaje in spremembo ureditve gospodarjenja z gozdovi v lasti RS uredi z novelacijo Zakona o gozdovih.

Celotno izjavo si lahko preberete tukaj.