Izdaja posebnega poročila o vplivu skupne kmetijske politike EU na biotsko raznovrstnost na kmetijskih zemljiščih

Intenzivno kmetijstvo je glavni razlog za upadanje števila in raznolikosti živalskih vrst v kmetijski krajini. In kmetijska politika je naredila premalo, da bi ta zaskrbljujoči trend zaustavila.

Evropsko računsko sodišče je danes objavilo posebno poročilo o vplivu skupne kmetijske politike EU na biotsko raznovrstnost na kmetijskih zemljiščih. Iz evropske javne blagajne je bilo za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti v zadnjih 6 letih namenjenih 66 milijard evrov. In kakšne so ugotovitve poročila?

1. Učinek neposrednih plačil skupne kmetijske politike na zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti je omejen ali neznan.

2. Evropska komisija in države članice so v tem obdobju dajale prednost ukrepom za razvoj podeželja z manjšim učinkom na zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti.

3. Način, kako je Komisija doslej spremljala odhodke za biotsko raznovrstnost v proračunu EU je nezanesljiv in je napredek težko izmeriti.   

 

Sodišče je pripravljavcem kmetijske politike po 2020 položilo na srce, naj bo ta bolj odzivna na izzive, kot so izguba biotske raznovrstnosti in podnebne spremembe, če hočemo imeti v prihodnosti trajnosten in konkurenčen kmetijski sektor. 

 

Več v sporočilu za javnost. V njem je sicer intenzivno kmetijstvo izpostavljeno zgolj kot eden izmed glavnih razlogov za upadanje biotske raznovrstnosti, s čimer se v Umanoteri žal ne moremo strinjati.