IZJAVA OB NAJHUJŠIH POPLAVAH V ZGODOVINI SLOVENIJE

Če smo bili lansko leto v Sloveniji priča požarom še nevidenih razsežnosti, so v preteklih dneh številna območja in ljudi po državi prizadele grozovite poplave. 

Ob dogajanju zadnjih dni v Umanoteri v prvi vrsti izražamo sočutje z vsemi prebivalci in prebivalkami v stiski in hkrati spodbujamo vse, ki nas katastrofa ni prizadela, da v skladu z našimi zmožnostmi solidarnostno (še naprej) pomagamo, kjer se da (informacije spodaj). 

Čeprav si je bilo takšne razsežnosti poplav (ali drugih nesreč, povezanih z ekstremnimi vremenskimi pojavi) na območju Slovenije morda vnaprej težko predstavljati, so te na žalost v času podnebne in širše okoljske krize vedno bolj verjetne in glede na nakazane trende tudi ne zadnje. Strokovnjaki in strokovnjakinje na področju podnebnih sprememb namreč že leta opozarjajo na spreminjajoče se podnebne in s tem tudi hidrološke razmere ter pozivajo k sistematičnemu in obsežnemu prilagajanju nanje. Na najbolj grozovit način je v zadnjih dneh tako postalo jasno, da pozivi do sedaj niso bili vzeti dovolj resno in da je posledično država na področju prilagajanja podnebnim spremembam zaenkrat naredila veliko premalo. Nacionalni program varstva okolja do 2030 (poglavje 7.7) in Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do 2050 (poglavje 5) načrtujeta do 2020 oceno ranljivosti po sektorjih in do 2021 oceno ranljivosti po občinah, do 2022 pa občinske strategije prilagajanja in akcijske načrte ukrepov prilagajanja – nič od tega ni bilo narejeno. Zato svoj pogled zopet usmerjamo na odločevalce ter jasno opozarjamo na to, da naj katastrofa, ki smo ji priča, postane zadnja budnica za odločno sistemsko ukrepanje!

Ob tem podajamo tudi predlog: Sprevrženih 1,3 milijarde proračunskih sredstev za pospešeno militarizacijo (vojaško opremo in orožje) v naslednjih 4 letih, ki bo namenjena predvsem okoljsko in družbeno škodljivim Natovim vojaškim operacijam, naj se namesto tega nameni neposredni in posredni pomoči v poplavah prizadetih ljudi, krepitvi civilne zaščite in gasilskih enot, sanaciji vseh škod (na način zagotavljanja dolgoročno večje odpornosti infrastrukture) in obsežnemu financiranju blaženja ter prilagajanja podnebnim spremembam, ki nas v resnici ogrožajo.

*** 

Informacije o različnih oblikah pomoči, ki jih lahko nudimo prizadetim, najdete tu: Poplave po Sloveniji: Kako lahko pomagamo • Pod črto (podcrto.si)

 

Fotografija: RKS – OZ Mozirje