IZJAVA ZA JAVNOST O VLOGI OBČIN PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH

Skupnost občin Slovenije je 16. aprila 2009 v sodelovanju z Umanotero organizirala posvet z naslovom Prilagajanje podnebnim spremembam: od okvira Evropske unije do ukrepanja v Sloveniji.

Po razpravi prisotnih smo povzeli zaključke posveta, delno bodo naslovljeni na Vlado RS, delno pa bodo naslovljeni na Odbor regij, kot predlog, da se vključijo v Mnenje evropskih občin, mest in regij k Beli knjigi EU o prilagajanju na podnebne sprememb.

Skupnost občin Slovenije prepoznava svojo vlogo v izobraževanju in nenehnem opozarjanju lokalnih odločevalcev, naj sodobna znanja in spoznanja vezana na podnebne spremembe upoštevajo v procesih odločanja. Skupnost občin Slovenije pa tudi vlado opozarja na dejstvo, da so občine preobremenjene s sprejemanjem najrazličnejših strateških dokumentov, ki jih skladno z zakonodajo morajo pripravljati. Zaradi prepogostih sprememb zakonodaje morajo le-te zmeraj znova spreminjati. Tako občine le pišejo in poročajo državi in ob tem jim zmanjkuje časa, denarja in energije za nujno delovanje in implementacijo sprejetih besed na papirju.

Izjava za javnost (pdf)