Izšel priročnik za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov

20. junij 2013 – Umanotera v okviru projekta Čista zmaga objavila prvi slovenski priročnik s kriteriji za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov. Organizatorji športnih dogodkov in drugi deležniki v športni industriji v Sloveniji so pred pomembno odločitvijo: bodo zgolj opazovalci pozitivnih družbenih sprememb ali bodo pri njih tudi aktivno sodelovali? Potrebna je odločitev, volja in orodja. Slednja so zdaj organizatorjem športnih prireditev na voljo v Priročniku za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov.

Namen priročnika je predstaviti priložnosti in s številnimi vzorci, nasveti in zanimivostmi organizatorje motivirati ter jih podpreti v procesu povečevanja trajnostnosti njihovih športnih dogodkov. Njegov krovni namen pa je prispevati k trajnostnemu razvoju naše družbe.

Priročnik organizatorjem svetuje pri menedžmentu in izvedbi trajnostnega športnega dogodka. Na področju menedžmenta se posveti vzpostavitvi sistema vodenja, komuniciranju in naročanju. Izvedba se nanaša na področja družbene odgovornosti, prizorišča in infrastrukture, naravnega okolja, mobilnosti, energije, odpadkov, hrane in pijače ter vode.

Priročnik organizatorje vodi po tri-stopenjski shemi postopnega napredovanja. Prva stopnja vključuje ukrepe, za katere je potrebna predvsem organizatorjeva pripravljenost za delovanje. Izvedba ukrepov na drugi stopnji poleg organizatorjeve dobre volje zahteva določen finančni vložek. Ukrepi na tretji stopnji poleg organizatorjeve lastne angažiranosti in finančnega vložka zahtevajo še aktivno vključevanje ostalih deležnikov športnega dogodka (sponzorjev, lokalne skupnosti, dobaviteljev, udeležencev).

Poleg tega smo pripravili kriterije za trajnostne športne dogodke kot samostojno orodje, ki so namenjeni ocenjevanju športnih dogodkov glede na trajnostne elemente in se jih uporabi kot vir idej pri načrtovanju ali kot samoevalvacijsko orodje.

S to verzijo 1.0 se priročnik podaja v življenje, kjer ga čakajo številne priložnosti za izboljšave. S pomočjo odzivov tistih, ki ga boste uporabljali, ga bomo v naslednjih verzijah lahko izboljšali. Za vaše pripombe, predloge in kritike se priporočamo in se zanje vnaprej zahvaljujemo.

Priročnik za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov

Kriteriji za trajnostne športne dogodke

www.cistazmaga.si