Izvedeno usposabljanje: Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb

Samo s spremembo prehranjevalnih navad ne bomo rešili podnebne krize, hkrati pa podnebne krize ne moremo ustrezno nasloviti brez spremembe prehranjevalnih navad. Veliko izobraževalno in motivacijsko moč na tem področju imajo tudi izobraževalci, ki mlade seznanjajo s podnebju in zdravju prijaznejšo hrano, in tako na dolgi rok spreminjajo vsakodnevne prehranske navade ter s tem prispevajo k zmanjšanju negativnih vplivov na naravo in podnebje.

V Umanoteri smo v okviru Humanitasovega Kluba učiteljev globalnega učenja 24. maja 2022 uspešno izvedli prvo usposabljanje za izobraževalce, na katerem je beseda tekla o poučevanju (pre)hrane v času podnebnih sprememb. Usposabljanja se je udeležilo več kot 20 izobraževalcev, ki smo jim predstavili nabor konkretnih aktivnosti, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu, eno izmed pripravljenih delavnic pa smo preizkusili tudi v praksi. Fotografije z usposabljanja si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Že kmalu pa bomo v Umanoteri predstavili Zbirko učnih materialov o podnebnih spremembah in hrani, ki bo izobraževalcem v pomoč pri nadaljnjem delu na tem področju.

Drugo usposabljanje za izobraževalce s področja podnebnih sprememb in hrane bomo izvedli v jesenskem času.

Več o projektu Podnebni meni si preberite na povezavi tukaj.