Javna razprava z evropskimi poslanci: Sporazum CETA in prihodnost evropske trgovinske politike

V petek 25. novembra smo v prostorih Kreativnega centra Poligon organizirali javno razpravo z evropskimi poslanci Francem Bogovičem, Tanjo Fajon in Igorjem Šoltesom o »Sporazumu CETA in prihodnosti evropske trgovinske politike«.

Uvodoma je ekonomist Jože P. Damijan predstavil analizo učinkov sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo, ki jo je izdelal s kolegi po naročilu slovenske vlade. Kot ugotavlja študija, bi bili gospodarski učinki za Slovenijo zanemarljivi in po mnenju prof. Damijana morebiten propad sporazuma CETA ne bi predstavljal kakšne posebne škode. Ob tem je dodal, da je v Sloveniji zanimanje za sporazum med gospodarstveniki zanemarljivo, podobno kot je zanemarljiv interes Gospodarske zbornice Slovenije. Njegov uvod v razpravo je zaključil s primerjavo sporazumov CETA in TTIP, ki jima je skupen mehanizem reševanja sporov med vlagatelji in državo (ISDS oz. ICS), ter s sklepom, da so tovrstni sporazumi premalo uravnoteženi, saj obidejo posledice liberalizacije na področju sociale, delovnih mest in okolja.

To je bila tudi iztočnica za pričetek razprave z evropskimi poslanci. Usoda sporazuma CETA je namreč po burnem oktobrskem razpletu sedaj v rokah Evropskega parlamenta. Oktobrski zapleti in nesoglasja med državami članicami ter številne deklaracije in izjave, ki so bile naknadno priložene sporazumu, so pokazale, da je sporazum slabo pripravljen in nejasen. Zato javnost pričakuje, da bo pred glasovanjem o ratifikaciji v Evropskem parlamentu potekala obsežna in temeljita razprava. Skupina poslancev je tako predlagala, da se o skladnosti sporazuma CETA z evropskim pravnim redom pridobi mnenje Evropskega sodišča. Poslanci so sprva izglasovali, da o resoluciji, ki bi sporazum CETA napotila na Evropsko sodišče, ni potrebna razprava v EP, kasneje pa so na glasovanju zavrnili še samo resolucijo. Poslanka Fajon je dejala, da obžaluje, da resolucija ni bila izglasovana, saj še vedno obstaja velika zmeda v interpretacijah številnih delov sporazuma, ki bi jih bilo potrebno razrešiti pred končnim glasovanjem.

Poleg poslanke Tanje Fajon je resolucijo podprl tudi poslanec Igor Šoltes, med tem ko so proti resoluciji glasovali ostali slovenski predstavniki v Evropskem parlamentu, med njimi tudi gost na razpravi, evropski poslanec Franc Bogovič.

Bogovič je svoje nasprotovanje pridobitvi mnenja Evropskega sodišča utemeljil kot nepotrebno nasprotovanje, saj s partnerico Kanado Evropska unija deli skupne vrednote. Drugačnega mnenja pa sta bila ostala gosta, Fajon in Šoltes, saj da so okoli sporazuma še vedno številne pravne neznanke, sploh kar se tiče poglavja o naložbah in sistema investicijskih sodišč (ICS). Tako Fajon kot Šoltes sta izrazila prepričanje, da bi bilo vsako hitenje s sprejemanjem nespametno ter da bi bilo potrebno odložiti glasovanje za kakšno leto, saj da se tudi med evropskimi poslanci interpretacije o vsebini in pravni posledicah na suverenost EU močno razlikujejo. Prav tako je bilo iz razprave mogoče spoznati, da si poslanci med seboj niso enotni, ali je bilo v preučevanju sporazuma storjeno dovolj, ali pa bi morali se dodatno poglobiti v njegovo vsebino.

Ali je sporazum resnično manj ambiciozen od TTIPa, bodo po besedah evropskih poslancev v Evropskem parlamentu odločali februarja. Do takrat bodo lahko prisluhnili mnenju odborov za socialne zadeva in za okolje in javno zdravstvo.

Na srečanju je poslanec Bogovič povedal, da bo glede na trenutne informacije sporazum podprl, nasprotno, proti, bo glasoval poslanec Šoltes. Poslanka Fajon pa je izjavila, da pred razjasnitvijo pravnih posledic sporazuma s strani Evropskega sodišča sporazuma ne bo podprla.

Ali bo po mnenjih, ki jih bodo pripravili odbori v EP, sledila poglobljena razprava, in ali bodo končno na argumentirane pomisleke podani konkretni in strokovni odgovori, ostaja neznano. Poslanka Fajonova je poudarila, da bo parlament verjetno podprl sporazum CETA.

Za sprejetje ali zavrnitev sporazuma je potrebnih 375 glasov. To pomeni, da imamo do februarja čas, da prepričamo evropske poslance. Ste že pisali svojemu?

 

Fotografije z dogodka so na voljo tukaj.

eu-poslanci-ceta

 

 

Dogodek je v okviru programa javnih del nastal s podporo Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje in Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.