Jaz se bom vozila s kolesom, kaj pa vi? (podnebna sporočila mladih)

Današnji mladi bodo – ne glede na to, da so h globalnemu segrevanju relativno malo prispevali – v času svojega življenja soočeni s čedalje hujšimi posledicami podnebnih sprememb. Tega se vse bolj zavedajo in v svetu se močno krepi mladinski podnebni aktivizem. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je v okviru projekta Klima za podnebje v preteklih mesecih mlade ozaveščala o podnebnih spremembah in jih spodbujala k podnebju prijaznejšemu ravnanju, pa tudi k aktivnemu podnebnemu državljanstvu. V sporočilih, ki so jih mladi naslovili na politične in gospodarske odločevalce (video/pdf), je izražena pripravljenost mladih za lastno ukrepanje in pričakovanje, naj za preprečitev podnebnega zloma naredijo vse tudi tisti, ki imajo v rokah veliko večje vzvode moči. Od vodilnih pričakujejo, da se bodo podučili o aktualnih dognanjih podnebne znanosti in delovali skladno s potrebami sedanjega časa, ki je ključen za preprečitev nevarnega pregrevanja planeta.

Kaj to v očeh mladih pomeni?

Mladi od odločevalcev osebno in od javnega sektorja pričakujejo, da bodo delovali kot vzor za državljane.

Omejevanje števila avtomobilov – tudi politiki!
Tine, 16 let

Da bodo delovali celostno in medresorsko povezano, etično dodeljevali finančna sredstva, spodbujali ekoinovacije in zelena delovna mesta.

Mladi pozivajo k spremembi paradigme: od materializma in stremljenja k nenehni rasti k zasledovanju koristi skupnosti in planeta ter solidarnosti med skupnostmi, človekom in naravo ter generacijami.

Premaknite se, vsak dan naredite nekaj, da bo naš skupni dom postal kraj, kjer bodo naslednje generacije lahko živele zdravo.
Nevena, 21 let

V številnih sporočilih odločevalce pozivajo h konkretnim akcijam in pri tem izkazujejo poznavanje najbolj problematičnih področij z največjimi izpusti toplogrednih plinov (TGP). Zato pozivajo k spodbujanju ekološkega kmetijstva in uporabe obnovljivih virov energije ter izboljšanju javnega potniškega prevoza, ki bi moral biti funkcionalen in (cenovno) dostopen za vse.

Omogočen javni prevoz povsod in po nižji ceni.
Dijakinja SEŠ, 16 let

Sporočila mladih smo zbirali vse od septembra 2018 v okviru delavnic o podnebnih spremembah, s katerimi smo mlade ozaveščali o podnebnih spremembah kot enem od ključnih dejavnikov, ki bo vplival na njihovo kakovost življenja, jih seznanjali z ukrepi za zmanjšanje emisij TGP in krepili zavedanje, da so del združenega – in zato močnejšega – sporočila odločevalcem v zvezi s pričakovanimi današnjimi ukrepi za jutrišnje varno podnebje. Sporočila so prispevali mladi, ki obiskujejo šole v različnih krajih – Celju, Mariboru, Ljubljani, Ptuju, Kopru, Velenju, Škofji Loki.

Zakaj je pomembno, da se glas mladih sliši prav zdaj?

Leto 2019 je na področju podnebnih sprememb za Slovenijo pomembno na več ravneh: približujemo se ciljni ravnini na poti k doseganju podnebnih ciljev do leta 2020 in potrebno je vzdrževati tempo zmanjševanja emisij TGP, ki ga ogrožata predvsem promet in gospodarska rast v regiji. Leto bo zaznamovano s pripravo nacionalnega programa ukrepov zmanjšanja emisij TGP do 2030 in dolgoročnejših podnebnih politik. Sporočilo podnebne znanosti v lani objavljenem posebnem poročilu IPCC o segrevanju za 1,5 °C je glede tega jasno: za preprečitev nevarnih sprememb podnebja mora biti politika omejevanja izpustov TGP zelo hitra in uspešna. Če hočemo dopustiti razvojno dohitevanje držav globalnega juga, moramo v Evropi ničelne izpuste doseči že pred sredino stoletja.

Slovenska politika ter pripravljavci planskih dokumentov in predpisov so pred izzivom oblikovanja in sprejetja zadostnih (čeprav nekaterih tudi nepopularnih) ukrepov. Zdaj je čas, da mladi s podporo ambicioznih politik za zmanjševanje emisij TGP stopijo v bran svoji podnebni prihodnosti.

Pravite, da za svoje otroke želite le najboljše, vendar jih/nas ne želite poslušati. Govorite nam, da ne vemo, o čem govorimo, ko se pritožujemo in opozarjamo na vaše napake, ker smo premladi in nimamo izkušenj z »resničnim« svetom. Toda resnica je, da smo zrasli z informacijami o problemih tega sveta in se zaradi tega bolj zavedamo in smo odprti. Poslušajte mlade, ko govorijo. Ker mi smo prihodnost tega sveta.
Laura, 17 let


Sporočila mladih političnim in gospodarskim odločevalcem so v obliki videa dostopna na tej povezavi in v dokumentu tukaj.


Sporočila so nastala v okviru projekta Klima za podnebje, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, sofinancira pa ga Ministrstvo za okolje in prostor.