Izjava Umanotere ob izsekavanju Rožnika

V Umanoteri se pridružujemo zaskrbljenosti zaradi obsega in načina izvedbe sečnje v gozdu v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Ogorčeni smo nad ravnanjem ljubljanske območne enote Zavoda za gozdove in Mestne občine Ljubljana, ki se pred grobim posegom v mestni gozd nista posvetovali z relevantnimi strokovnimi institucijami in zainteresirano javnostjo. Tako je ostalo preslišano mnenje Zavoda RS za varstvo narave, da s postopno, časovno in prostorsko prilagojeno sečnjo ne bi tako izrazito posegli v socialne in ekološke funkcije mestnega gozda, hkrati pa bi v daljšem časovnem obdobju lahko dosegli enako realizacijo načrtovanega poseka.

Kot so izpostavili v IPoP, je ob posegih v tako pomembno območje potrebno sporazumevanje vseh vpletenih v javno korist. Prebivalci bi morali biti s procesi in vsebino planov pravočasno in izčrpno seznanjeni in smiselno vključeni v sprejemanje odločitev.

Ker se kljub kritičnim mnenjem stroke in pozivom civilne družbe sečnja nadaljuje, Mladi za podnebno pravičnost jutri, 17. januarja ob 15:30, organizirajo Protest proti izsekavanju Rožnika.

 

Uporabljena fotografija: Sanja Fidler