Kaj sporoča znanost o podnebnih spremembah?

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je 23.9.2014 v sodelovanju z Umanotero organizirala posvet Sporočila znanosti o podnebnih spremembah.

Zaključki posveta Sporočila znanosti o podnebnih spremembah

Posnetek posveta je dostopen na tej povezavi.

Gradiva s posveta:
–       Program
–       Predstavitve sodelujočih strokovnjakov:

•    dr. Michiel Schaeffer, Climate Analytics
•    Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje
•    mag. Mojca Vendramin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
•    dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
•    dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
•    dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Objavili smo jih tudi na našem profilu Slideshare:

http://www.slideshare.net/Umanotera.

–      Povzetki predstavitev
–      Prispevki za razpravo in zaključke:

•    D. Piciga: Vzgoja, izobraževanje in usposabljanje o podnebnih spremembah
•    D. Hrček: Pravni in operativni okvir za trajnostni razvoj
•    B. Marentič Požarnik: Podnebne spremembe v izobraževanje
•    MKO: Trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo – Strokovne podlage