Kako med mlade vpeljati teme podnebju prijaznejšega prehranjevanja?

V Umanoteri smo ob bližajočem se svetovnem dnevu hrane, 16. oktobra, v pomoč pri ozaveščanju o bolj trajnostni (pre)hrani v izobraževanju pripravili dve publikaciji, v katerih je na poučen in interaktiven način obravnavana povezava med tem, kar jemo, in podnebnimi spremembami.

Sistem oskrbe s hrano je na svetovni ravni odgovoren za kar tretjino vseh od človeka povzročenih emisij, sedanji način proizvodnje hrane pa vodi tudi v pospešeno izginjanje biotske raznovrstnosti, ki je pogoj za naš obstoj ter v zniževanje kakovosti pitne vode in zmanjševanje rodovitnosti tal. Podnebne krize torej ne moremo nasloviti v zadostni meri, če ne udejanjimo sprememb tudi v našem prehranskem sistemu – tako na strani potrošnje kot na strani proizvodnje. S svojimi vsakodnevnimi odločitvami glede vrste in količine hrane, ki jo porabimo, namreč tudi sami usmerjamo ponudbo hrane na naših trgovskih policah in tako posredno vplivamo na proizvodno stran sistemov oskrbe s hrano. Kar jemo, je tako ključno v našem boju proti podnebni krizi. Osnovni principi podnebju in zdravju prijaznejše hrane so: več rastlinske, ekološke, lokalno pridelane in sezonske hrane ter manj hrane, ki je predelana, zapakirana in zavržena.

Zbirka učnih orodij o hrani v času podnebnih sprememb vsebuje:

  • Priročnik z devetimi predlogi za delavnice na temo podnebju in zdravju prijaznejše (pre)hrane, ki jih prav tako lahko izvajate v razredu in ki vam lahko služijo kot navdih pri snovanju vaših lastnih dejavnosti. Priročnik z aktivnostmi najdete na povezavi tukaj. Priloge za aktivnosti v PPT obliki najdete tukaj.
  • Sodelovalno igro na temo podnebju in zdravju prijaznejše (pre)hrane, ki jo lahko izobraževalci izvajajo v razredu in s pomočjo katere učenci na zabaven način prek lastnega raziskovanja spoznajo 7 načel podnebju prijaznejšega prehranjevanja. Sodelovalno igro lahko po navodilih v dokumentu izdelate sami. Dokument z navodili in opisom najdete na povezavi tukaj. Priloge za sodelovalno igro najdete v PPT obliki tukaj. V kakšni obliki smo igro pripravili v Umanoteri, si lahko ogledate na povezavi tukaj.

 

Pri poučevanju o vplivu verige oskrbe s hrano na podnebje ter pri razmisleku o tem, kaj lahko na tem področju storimo sami, so vam lahko v pomoč tudi:

 

Both publications have been produced in the framework of the project Climate Action to the Table, which is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).