Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in izračunamo njegov ogljični odtis?

Športni, kulinarični, kulturni in drugi dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažejo svojo odgovornost pri spoprijemanju s podnebno krizo. Hkrati pa izkoristijo ozaveščevalni potencial dogodkov za spodbujanje trajnostnih sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij. Pri tem je ogljični odtis dogodka ključno načrtovalsko in komunikacijsko orodje. Omogoči nam prepoznati največje vire emisij in s tem najmočnejše vzvode ukrepanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, hkrati pa tudi različnim javnostim učinkovito poročati o dosežkih na tem področju.

Umanotera je v okviru programa podpore občinam, ki ga izvajamo v okviru LIFE projekta Care4Climate, 29. novembra 2022 v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj izvedla seminar Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in izračunamo njegov ogljični odtis? Renata Karba iz Umanotere in Polona Abram, zunanja strokovna sodelavka Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sta predstavili načrtovanje nizkoogljičnega dogodka in izračun ogljičnega odtisa na primeru kulinarične prireditve Kranjska dolga miza. Seminarja se je udeležilo več kot 120 predstavnikov slovenskih turističnih destinacij, občin, ministrstev, izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, podjetij in nevladnih organizacij. Veliko zanimanje kaže, da je zmanjševanje emisij toplogrednih plinov na dogodkih aktualna tema, in da želi vse več organizatorjev dogodkov aktivno in odgovorno prispevati k reševanju podnebne krize.

Izračun ogljičnega odtisa dogodka Kranjska dolga miza, v katerega so bile vključene emisije zaradi porabe fosilnih energentov na prizorišču dogodka ter prevozi organizatorjev, dobaviteljev blaga, izvajalcev storitev in obiskovalcev dogodka, je pokazal, da pretežni del emisij povzročijo prevoziNajvečja priložnost za zmanjšanje ogljičnega odtisa dogodka je torej spodbujanje trajnostne mobilnosti. Velike prihranke emisij lahko organizatorji dogodkov dosežejo tudi s postrežbo podnebju prijaznejše hrane, ki je večinoma rastlinskega izvora, ekološka, lokalna, sezonska in čim manj predelana in zapakirana, ter s preprečevanjem zavržene hrane.

Predstavitev načrtovanja nizkoogljičnega dogodka in izračuna ogljičnega odtisa dogodka na primeru prireditve Kranjska dolga miza, si lahko ogledate na naslednjih povezavah: PPT in video.

Zapis delavniškega dela je dostopen na povezavi.

 

Dodatne informacije: Renata Karba, renata@umanotera.org, 05 907 1334

 

 

 

Seminar organizira Umanotera v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.