Kako trajnostnost vpeljati v izobraževalni proces?

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je 20. septembra potekala konferenca Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja[1] Na konferenci je sodelovala tudi Gaja Brecelj z izvedbo interaktivnega usposabljanja pod naslovom »Podnebje nas vse povezuje«.

Med udeleženci_kami je bilo 24 izobraževalcev, ki so se s temo trajnostnosti spoznavali prek predavanja o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju ter razmisleka o bolj okoljsko in družbeno odgovornemu delovanju. Prvi del usposabljanja je bil namenjen osvetlitvi problematike (globalno segrevanje in vpliv podnebnih sprememb na naravno in družbeno okolje ter naša življenja, posledice podnebnih sprememb …), drugi del pa osredotočanju na rešitve – prek spoznavanja dobrih praks so se udeleženci_ke tudi sami prevpraševali, kaj lahko naredijo kot aktivni posamezniki_ce ter del skupnosti, predvsem pa, kako lahko te teme vpeljejo tudi sami v izobraževalni proces, kjer so poseben poudarek namenili vlogi izobraževalnih institucij. Veliko vlogo imajo namreč pri spodbujanju aktivnega državljanstva mladih, ki ga je potrebno razvijati z izobraževanjem in usposabljanjem za učinkovitejše udejstvovanje v javnem, političnem in splošnem družbenem dogajanju. Ravno pri tem pa imajo izobraževalci_ke tudi posebno pomembno vlogo.

Osrednji poudarek dogodka so bile sicer delavnice, okrogle mize in druge aktivnosti, namenjene učencem in dijakom, mladim navdušencem STEAM področja. Prav tako je bil dogodek namenjen predstavitvam primerov dobrih praks poučevanja in učenja STEAM v celotni izobraževalni vertikali, sodobnih raziskovalnih spoznanj STEAM izobraževanja, možnosti digitalne podpore STEAM izobraževanju, zaposlitvenih možnostmi na področju STEAM itd.

 

[1] STEAM izobraževanje: naravoslovje, tehnika in tehnologija, umetnost ter matematika (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)

 

Izvedbo usposabljanja je omogočil projekt Z globalnim učenjem do globalnih ciljev II, ki ga izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.