Kako vzpostaviti trajnostni učni poligon na prostem? [NAPOTKI]

Kako pristopiti k vzpostavljanju učnega poligona v našem kraju? Kdo so lokalni zanesenjaki, ki lahko igrajo ključno vlogo pri tem procesu? Kako v proces načrtovanja vključimo skupnost? Na kaj moramo biti pri sami vzpostavitvi še posebej pozorni? Kako poskrbeti za trajnostnost prostora in kako o njej komunicirati? Kako prostor uporabljati?

V pomoč pri iskanju odgovorov na zapisana vprašanja so vam lahko napotki za vzpostavitev trajnostnega učnega poligona na prostem, ki smo ga pripravili v Umanoteri. Koristni napotki so zanimivi za vse, ki bi vas vzpostavitev takšnega prostora zanimala ali pa bi o tem želeli več informacij. 

Trajnostni učni poligon je območje, namenjeno prikazu raznovrstnih pristopov trajnostnega načina življenja. Pri skupnostnem prostoru Livada LAB, ki je pri pripravi danih napotkov služila kot primer, gre za mestno zeleno površino, ki je namenjena kreativnemu preživljanju prostega časa po meri mladih, s poudarkom na trajnostnih vidikih prostora: energetski samooskrbi, trajnostni infrastrukturi za druženje, lastni ekološko pridelani hrani, ozaveščanju in pomenu preživljanja časa v naravi ter gradnji skupnosti.

Ciljne skupine za vzpostavitev trajnostnih učnih poligonov na prostem so šole, mladinski centri, nevladne organizacije ter vsi, ki imajo za to primerne prostore. Četudi smo identificirali glavne ciljne skupine, ki jim napotki lahko koristijo, so namenjeni vsem, ki jih zanima, kako vzpostavitev trajnostnega učnega poligona poteka v praksi, zato bomo veseli tudi vsakršne delitve.

Napotki za vzpostavitev trajnostnega učnega poligona so na voljo na povezavi tukaj.

 

V Umanoteri smo napotke zapisali na primeru trajnostnega učnega poligona Livada LAB, pri vzpostavitvi katerega smo sodelovali skupaj z Zavodom BOB. Namen demonstracijskega projekta Livada LAB je bil prikazati vse koristi takega projekta – od okoljskih (zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in negativnih vplivov na okolje) in družbenih (kot je npr. razvoj lokalnega gospodarstva) pa do nematerialnih koristi, s katerimi se krepi sama skupnost (povezanost, solidarnost, strpnost, kreativnost in pa tudi skupinska modrost). Hkrati pa smo želeli z izvedbo takega demonstracijskega projekta spodbuditi vzpostavitev takih prostorov tudi drugod po Sloveniji, kar bo tudi širše pripomoglo k prehodu v trajnostno družbo. Več o projektu, ki smo ga skupaj z društvom Focus podprli v okviru projekta CARE4CLIMATE, na povezavi tukaj.

 

V okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE, katerega namen je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi izvajanje ukrepov za doseganje ciljev zmanjšanja emisij TGP, v Umanoteri in Focusu podpiramo lokalne skupnosti pri izvajanju demonstracijskih skupnostnih projektov, ki blažijo podnebne spremembe. LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi iz evropskega programa LIFE ter Sklada za podnebne spremembe.