Kako zelen je slovenski Načrt za okrevanje in odpornost?

V Umanoteri smo skupaj s kolegi iz Pravno-informacijskega centra NVO in Mreže za prostor v torek, 18. maja 2021, pripravili webinar, v katerem smo spregovorili o Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je Slovenija konec aprila oddala v Bruselj. Na webinarju smo opozorili na to, da Slovenija ni ustrezno ovrednotila prispevka načrta k blaženju podnebnih sprememb; posebej pa smo se posvetili napovedanim spremembam v Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o urejanju prostora in Gradbenem zakonu.

Te so zapisane v reformnem delu Načrta za okrevanje, njihovo sprejetje pa bi močno oslabilo politike varstva okolja. Načrt, kakršnega smo poslali v Bruselj, ne bo znatno prispeval k boju s podnebno krizo, zaradi načrtovanih protipoplavnih ukrepov in hidroelektrarne pa grozi, da bo še poglobil krizo biodiverzitete. Posnetek webinarja je na voljo na tej povezavi.

V sodelovanju s think tankom E3G pa smo posodobili tudi analizo Načrta za okrevanje za portal Green recovery tracker. Analiza ugotavlja, da Slovenija za blaženje podnebnih sprememb namenja zgolj 21 odstotkov sredstev. Celoten paket je vreden slabih 2,5 milijarde EUR, a od tega Slovenija namenja le 50 milijonov EUR za obnovljive vire energije in 80 milijonov EUR za nadgradnjo distribucijskih omrežij. Med večjimi posameznimi postavkami so naložbe v protipoplavne ukrepe, kjer pa je zaradi prevladujočega gradbenega pristopa k zagotavljanju poplavne varnosti prisotna bojazen, da bi prišlo do škodljivega poseganja v habitate in s tem povezanim upadom populacij posameznih vrst. Celotno poročilo je na voljo tukaj.