Kakšne spremembe Aarhuške uredbe so potrebne?

V Umanoteri smo med podpisniki poziva k spremembi Aarhuške uredbe, ki bi vodila do učinkovitega izvajanja evropskega zelenega dogovora.

Kakšne rezultate bo evropski zeleni dogovor prinesel, je odvisno tudi od izvajanja in izvrševanja okoljske zakonodaje EU s strani evropskih institucij. Da bi zagotovili skladnost v praksi, EU potrebuje močne mehanizme, ki bodo civilni družbi omogočili, da od evropskih institucij zahteva prevzem odgovornosti, kadar dejanja teh institucij ne prispevajo k varovanju okolja in zdravja ljudi.

Trenutno javnost namreč nima učinkovitih sredstev za sodno presojo aktov EU, ki kršijo okoljsko zakonodajo. Zato podpisniki pozdravljamo predlog Komisije za spremembo Aarhuške uredbe, s katero bi predstavniki javnosti pridobili več pravic pri naslavljanju okolju in zdravju škodljivih ureditev s strani evropskih institucij. Vse to predstavlja prvi korak k izboljšanju trenutnega stanja. Vendar predlog v trenutni obliki ne izpolnjuje minimalnih standardov dostopa do pravnega varstva, ki jih zahteva mednarodno pravo. Da bi zagotovili, da bodo institucije EU, tako kot drugi javni organi, prevzele odgovornost, kadar ne bodo upoštevale zakonodaje EU, ga je potrebno bistveno izboljšati.

V sedanji obliki namreč predlog ne zagotavlja prevzema odgovornosti v dovoljšnji meri s strani institucij EU, skladnosti EU z mednarodnopravnimi obveznostmi iz Aarhuške konvencije in nenazadnje, učinkovitega izvajanja zelenega dogovora.

Celoten poziv najdete tukaj.

 

Fotografija: Lukasz Szmigiel (Unsplash)