Kampanja #RestoreNature

Umanotera podpira kampanjo #RestoreNature, katere namen je zagovarjati sprejem in implementacijo Zakona o obnovi narave EU in k temu spodbuditi poslance in poslanke Evropskega parlamenta.

 

Mokrišča, močvirja, travnate površine ter morski in ostali habitati igrajo ključno vlogo pri oblikovanju podnebja in so bistvenega pomena za naše preživetje, dejstvo pa je, da je 80 % evropske narave v zelo slabem stanju. Problem biodiverzitetne in okoljske krize je potrebno nasloviti na širši, sistemski ravni in priložnost za tako ukrepanje predstavlja sprejem Zakona o obnovi narave EU, o katerem trenutno razpravljajo vlade širom Evropske unije.

Ta priložnost je edinstvena, saj bi za države članice EU postalo pravno zavezujoče, da ohranijo določen delež narave. V kolikor tega ne bi storile, bi se morale za svoje neukrepanje zagovarjati na sodišču.

Pridružite se več kot 200 nevladnim organizacijam in odločevalce svoje države pozovite k nujni implementaciji zakona, ki lahko omili podnebno in biodiverzitetno krizo.

Naredite dodaten korak za obnovo narave: pošljite fotografijo obnovljene narave in pismo v podporo Zakonu o obnovi narave EU slovenskim evroposlancem! To lahko storite tukaj.