Koalicija za gozd zahteva javno obravnavo

Koalicija za gozd je danes na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila odprto pismo z zahtevo po javni obravnavi izhodišč za zakon o gozdovih v lasti Republike Slovenije. Glede na kratek čas, ki je ostal do napovedane predložitve izhodišč vladi, sklepajo, da jih namerava ministrstvo posredovati v vladno obravnavo, ne da bi predhodno opravilo javno razpravo. Slabe pretekle izkušnje na področju upravljanja z državnimi gozdovi, predvsem za državo škodljive koncesijske pogodbe, potrebo po javni razpravi še povečujejo. Opuščanje vključevanja strokovne in širše javnosti v zakonodajni postopek je v nasprotju s 7. členom Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuške konvencije). Ko so izhodišča namreč potrjena s strani vlade, se lahko nadaljnja vsebina zakona razvija samo v okviru teh izhodišč. Odprto pismo Koalicije za gozd Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na voljo na tej spletni povezavi. Dodatne informacije: Renata Karba, koordinatorica Koalicije za gozd, renata@umanotera.org

EGP-in-NOR

za_gozd_cel

Podprto s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014.