Končana prva etapa Čiste zmage

14. junij 2013 – V teh dneh se zaključuje prva etapa projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki si je od začetka leta 2012 prizadeval za uveljavitev načel trajnostnega razvoja pri organizaciji športnih dogodkov v Sloveniji.

Umanotera je v okviru projekta med drugim pripravila nabor kriterijev za trajnostne športne dogodke, sodelovala kot zunanji svetovalec pri petih športnih dogodkih v različnih slovenskih regijah, izvedla delavnice za organizatorje in sponzorje športnih dogodkov ter pripravila Priročnik za implementacijo, poročanje in komuniciranje trajnostnih športnih dogodkov. Ob predstavitvi priročnika se je ekipa Čiste zmage ter ambasadorja trajnostnih športnih dogodkov Mitja Petkovšek in Franci Petek v Tivolskem gradu v Ljubljani na zaključni delavnici srečala s partnerji in organizatorji športnih dogodkov ter mediji.

Kot je na brifingu za medije povedala vodja projekta Čista zmaga Gaja Brecelj, so v okviru projekta delali na treh stebrih: (1) sistematičnem delu z organizatorji in drugimi deležniki športnih dogodkov v Slovenji, (2) ozaveščanju širše javnosti o pomenu trajnostnih športnih dogodkov kot mediju, ki prispeva k dolgoročnim spremembam v delovanju posameznikov in organizacij ter (3) vpetosti trajnostnih športnih dogodkov v zakonodajni okvir oz. nacionalne in lokalne politike. Brecljeva je kot pozitivno zapuščino projekta izpostavila prvi slovenski priročnik s kriteriji za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov, ki organizatorje vodi po tri-stopenjski shemi postopnega napredovanja. Prva stopnja vključuje ukrepe, za katere je potrebna predvsem organizatorjeva pripravljenost za delovanje. Izvedba ukrepov na drugi stopnji poleg organizatorjeve dobre volje zahteva določen finančni vložek. Ukrepi na tretji stopnji poleg organizatorjeve lastne angažiranosti in finančnega vložka zahtevajo še aktivno vključevanje ostalih deležnikov športnega dogodka (sponzorjev, lokalne skupnosti, dobaviteljev, udeležencev).

Veliko odmevnost je projekt Čista zmaga dosegel marca letos, ko je bila ekipa projekta svetovalec organizacijskemu komiteju svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici (OK Planica). Po besedah Tomija Trbovca iz OK Planica je bila letošnja Planica v smislu trajnostnega dogodka vsekakor korak naprej, najpomembnejše spoznanje pa je bilo, da so ključni pri načrtovanju in izvedbi ljudje, predvsem prebivalci gornje-savske doline. Trbovc je še napovedal, da bo vidik trajnostnega razvoja v Planici postal stalnica in bo tudi rdeča nit kandidature in morebitne izvedbe svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2019.

Ambasador trajnostnih športnih dogodkov Franci Petek je ocenil, da je bil najpomembnejši uspeh letošnje planiške prireditve ta, da so ljudje začeli govori o trajnostnih temah, npr. o tem, da je možno Planico obiskati z vlakom. Dejal je, da je bilo zanj sodelovanje v projektu Čista zmaga velika čast, saj tudi sam v svojem življenju skuša čim bolj slediti načelom trajnostnega razvoja. Podobno je poudaril tudi Mitja Petkovšek, ki se je ekipi Čiste zmage kot ambasador športnih dogodkov pridružil prvi. Po njegovem mnenju pa bo v Sloveniji  potrebnega še veliko dela z organizatorji športnih dogodkov, ki naj napredujejo postopoma, korak ta korakom, da bo upoštevanje trajnostnih kriterijev postalo vsaj t.i. higienski minimum.

Ekipa Čiste zmage je tudi zaključni dogodek organizirala skladno z načeli trajnostnega razvoja. Udeležence dogodka so spodbujali, naj v Tivolski grad pridejo z javnim prevozom, kolesom ali peš. Dogodek bo iz naslova mobilnosti ogljično nevtralen, saj bo Umanotera zanj kupila ogljično izravnavo. Odpadki, ki so nastali med pripravo in izvedbo dogodka, so bili dosledno ločeni na predpisane frakcije. Hrana in hladne pijače so bili v celoti slovenskega izvora, sezonski in ekološko pridelani, kava in čaj pa sta bila iz sistema pravične trgovine. Hrana in pijača sta bili postreženi v kozarcih, posodi in s priborom za večkratno uporabo ter z manjšim priborom, ki je bil odložen med organske odpadke.

Spletna stran: www.cistazmaga.si