Konferenca Ogljični odtis kot merilo uspešnosti

Umanotera je 16. novembra 2010 pripravila celodnevno strokovno konferenco Ogljični odtis kot merilo uspešnosti.