Letno poročilo 2010

Umanotera je objavila letno poročilo za leto 2010. V njem lahko med drugim preberete več o naši viziji, poslanstvu in vrednotah ter o naših projektih v lanskem letu.

Vsebina Letnega poročila Umanotere 2011:

Uvodni nagovor predsednice uprave
Vizija, poslanstvo, vrednote, strateška področja 
Opis dejavnosti organizacije
Sodelovanje

Strateška področja delovanja
1. Krovni projekti
Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj           
Ogledalo vladi 2010, Zeleni nevladni monitor
2. Nizkoogljična družba 
Potujoča razstava Slovenija, 50+          
Ogljični odtis    
RITUALI Eko pisarna     
Multimedijska predavanja Podnebno sporočilo    
Planet sprememb v rokah mladih          
3. Socialno pravična družba      
Krilca, darila s čarobno močjo   
Pravična trgovina 3MUHE          
Projekt Enlarging FAIR  
Odgovorni turizem        
Center za računalniško opismenjevanje Kafuli    
4. Lokalno samooskrbna družba
5. Odprta družba          
Okoljski center 

Komuniciranje  
Socialna omrežja          
Etc. ekološki tedenski cirkular   

Svetilnik: management organizacije
Skrb za okolje – Okoljska politika Umanotere
Sistem kakovosti
Razvoj zaposlenih in skrb zanje 

Finančno poročilo