Letno poročilo 2014

V teh pomladnih dneh smo v Umanoteri zaključili inventuro lanskega leta. Kaj smo počeli in kaj dosegli? Odgovore smo skušali strniti v Letnem poročilu 2014. Vabljeni k branju!

20. leto Umanoterinega delovanja je bilo eno najbolj pestrih do sedaj: dejavni smo bili na več, kot 10 projektih, organizirali kar 70 seminarjev, delavnic, posvetov in ostalih dogodkov, izdali 9 publikacij, 6 video zgodb in serijo e-seminarjev. Uveljavljali smo potenciale zelenih delovnih mest, koordinirali mrežo Plan B za Slovenijo, odkrivali ozadje prostotrgovinskih sporazumov v EU, uveljavljali zeleno javno naročanje za nizkoogljično gospodarstvo, koordinirali Koalicijo za gozd, združili sporočila znanosti o podnebnih spremembah, pošiljali čarobna Krilca, ki so pomagala bitjem v stiski, se družili na Eko podjetniških jutrih in še in še, obenem pa zmanjšali naš ogljični odtis na zaposlenega za skoraj 30 odstotkov v primerjavi z letom 2013.

Tudi z vašo pomočjo v obliki vašega znanja, časa, dobre volje in finančne podpore smo korak bliže viziji o trajnostni družbi. Hvala vsem, ki ste na različne načine podprli naše delovanje in projekte v lanskem letu in upamo, da bomo sodelovali tudi v prihodnje.

Umanoterina ekipa: Andrej, Gaja, Iva, Polona, Renata in Vida