Letno poročilo Umanotere 2009

Uvodni nagovor predsednice uprave
Vizija, poslanstvo, vrednote, strateška področja
Opis dejavnosti organizacije
Sodelovanje
Strateška področja delovanja
Nizkoogljična družba
Socialno pravična družba
Lokalno samooskrbna družba
"Dobra družba"
Komuniciranje
Svetilnik: management organizacije
Finančno poročilo

Letno poročilo 2009 je na voljo tukaj.