Letno poročilo Umanotere 2016: Vse to je ista zgodba in mi smo del nje

Vabljeni k prebiranju letnega poročila 2016, kjer lahko preberete, kje vse se rojevajo dobre zgodbe, in se seznanite s tisto drugo potjo…

… Pot, ki se ne začne in konča le na volilni dan, pot, po kateri vse bolj številni posamezniki, aktivisti in organizacije hodijo vsak dan. Na tej poti se upor odvija v medijih, javnih in političnih razpravah, ulicah in trgih ter v neposrednem okolju, z neposrednimi akcijami. Gre za pobude, ki prihajajo od spodaj, iz lokalnih okolij, kjer dozoreva spoznanje, da je drugačen razvojni model mogoč in da smo vsi del iste zgodbe, v kateri moramo vsi prispevati za njen boljši razplet. Naša ekipa bo še naprej skupaj z aktivnimi posamezniki, organizacijami in prijatelji vztrajala na tej poti. Vsi, ki se še niste podali na to pot, vabljeni, da se nam pridružite in prispevate svoj del v tej veliki zgodbi.