Manifest in Zaveza za družbo uresničenih priložnosti

Pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 36 nevladnih organizacij, združenih v mrežo Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj, vabi politične stranke k skupnemu delovanju za uresničenje tretjega razvojnega podviga.

V zgoščeni obliki »Plan B za Slovenijo 3.0: Manifest za uresničenje tretjega razvojnega projekta« povzema opis stanja na petnajstih aktualnih področjih trajnostnega razvoja in predlaga najpomembnejše ukrepe mandata 20122015. Z njimi lahko stranke Sloveniji omogočijo prehod v nizkoogljično družbo in zagotovijo dolgoročno razvojno uspešnost.

Hkrati organizacije predlagajo političnim strankam sprejetje Zaveze za uresničenje tretjega razvojnega podviga Slovenije. Namen zaveze je združiti moči pri zaščiti temeljnih potencialov kakovostnega življenja v Sloveniji. Zaveza zato ne posega v konkretne politične vsebine in podpisnikom omogoča avtonomno in suvereno razvijanje politik v skladu z lastnimi vrednotami.

Manifest za uresničenje tretjega razvojnega podviga.

Zaveza za uresničenje tretjega razvojnega podviga.

Podpisniki zaveze na spletni strani Plan B za Slovenijo.