Mreža Plan B za Slovenijo znova uspešna

Projekt Plan B za Slovenijo, ki ga ob sodelovanju partnerskih organizacij vodi Umanotera, bo tudi v naslednjih dveh letih gradil mrežo nevladnih organizacij na področju varovanja okolja in trajnostnega razvoja ter vzpostavljal okolje za kontinuirano delovanje in rast usposobljenosti okoljskih nevladnih organizacij.

Projekt je bil namreč konec novembra znova izbran na razpisu Ministrstva za javno upravo za vsebinske mreže v okviru programa Evropskega socialnega sklada za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga 2010 – 2012.

Partnerji projekta Plan B za Slovenijo so poleg Umanotere še Cipra Slovenija, Društvo Ekologi brez meja, Focus društvo za sonaraven razvoj, Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) in Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Mreža Plana B za Slovenijo pa trenutno šteje že 28 članic, odprta  je za vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujejo na področju varovanja okolja in trajnostnega razvoja.

V okviru projekta bo izvedena vrsta aktivnosti, ki so namenjene krepitvi vloge in prepoznavnosti mreže Plan B kot osrednje slovenske vsebinske mreže za promocijo politik trajnostnega razvoja na lokalni in nacionalni ravni, pa tudi na ravni Evropske unije. Hkrati bodo organizacije ozaveščale, izobraževale in informirale javnost na področju trajnostnega razvoja ter promovirale navdihujoče dobre prakse. Tako bodo v okviru projekta med drugim spremljali in vplivali na normativni delovni program vlade, organizirali srečanja na visoki ravni, pripravili poročilo Ogledalo vladi – Zeleni nevladni monitor 2012 in organizirali 10 razvojnih forumov, katerih plod bo alternativna razvojna vizija Slovenije Plan B za Slovenijo 3.0. Poleg tega bodo partnerske organizacije sooblikovale podnebno in energetsko politiko, trajnostno prometno politiko, pripravile zakonodajne predloge za uveljavljanje trajnostnega ravnanja z odpadki, vodile zagovorništvo in civilni dialog na področju ekološkega kmetijstva in ekoživil ter pripravile ukrepe za spremembo stanja na področju statusa v javnem interesu.

Projekt Plan B za Slovenijo bo sprožil tudi kampanjo za financiranje okoljskih nevladnih organizacij in nudil servisno podporo nevladnim organizacijam. Za članice mreže bo organizirano svetovanje in mentorstvo ter delavnice za krepitev znanja in veščin za okoljske nevladne organizacije. Organizirana bo tudi nacionalna konferenca okoljskih nevladnih organizacij in vzpostavljena mreža lokalnih nevladnih prostovoljskih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja.

Redne mesečne novice mreže Plana B za Slovenijo lahko preberete na spletni strani Plana B za Slovenijo. 

Kontakt: Nina Tome, koordinatorka projekta, 05 907 13 34, nina.tome@umanotera.org