Multimedijsko predavanje »Podnebno sporočilo«

Znanstvena spoznanja kažejo na nepričakovano in skrb vzbujajočo hitrost procesa globalnega segrevanja. Vida Ogorelec Wagner v Sloveniji od januarja 2007 izvaja predavanja na temo podnebnih sprememb, ki izhajajo iz predstavitev ameriškega podpredsednika Ala Gora v dokumentarnem filmu Neprijetna resnica.

Predavanje temelji na dokumentarnem filmu Ala Gora, »Neprijetna resnica«. Predava mag. Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Z organizacijo predavanj Podnebno sporočilo se nadaljuje akcija ozaveščanja javnosti o tej pereči problematiki, na katero so se odzvale že številne vlade v tujini. Nanje se je odzvala tudi britanska vlada, ki je naročila posebno Sternovo poročilo o vplivu podnebnih sprememb na svetovno gospodarstvo. V Sternovem poročilu je med drugim zapisano, da bodo podnebne spremembe v prihodnje povzročile toliko škode, kot sta jo v 20. stoletju povzročili obe svetovni vojni skupaj z drugimi naravnimi katastrofami. Angleški ekonomist sir Nicholas Stern priporoča, da bi v boju proti podnebnim spremembam že danes vložili vsaj 1% svetovnega BDP-ja.

Predavanja:

1. 11.1.2007 v Stari elektrarni
2. 18.1.2007 v Kiberpipi
3. 6.2.2007 v Zagorju ob Savi
4. 13.2.2007 v Škrabčevi domačiji Hrovača
5. 19.2.2007 v Kranju
6. 21.2.2007, Ekologija duha
7. 28.2.2007 na Filozofski Fakulteti, Oddelek za etnologijo
8. 21.3.2007 na Urbanističnem inštitutu RS, Trnovski pristan 2
9. 23.3.2007 v Šmarju pri Jelšah
10. 27.3.2007 na Filozofski fakulteti (predavalnica 2) v angleškem jeziku
11. 28.3.2007 v Krškem, velika dvorana kulturnega doma
12. 10.4.2007 v Kopru, Pristaniška 3
13. 12.4.2007 na Ekonomski fakulteti
14. 20.4.2007 v Nazarjah
15. 21.4.2007 v Mariboru
16. 12.5.2007 Festival Pozitivke, Ljubljana
17. 18.5.2007 Mladinski center, Kranj
18. 24.5.2007 Masarykova univerza, Brno, CZ
19. 31.5.2007 NUK, Ljubljana
20. 5.6.2007 Nova Gorica
21. 6.6.2007 Osnovna šola Zalog
22. 12.6.2007 Socialni demokrati Koper
23. 7.7.2007 konferenca Bled Com, Bled
24. 14.7.2007 Energetski tabor, SEF, Čatež
25. 28. 8. 2007 Osnovna šola Brezovica
26. 29.8.2007 Center MIC, Velenje
27. 30.8.2007 Osnovna šola Lesce
28. 11.10.2007 Oddelek za oblikovanje ALU, Kreativna delavnica Kdo, če ne mi?
29. 16.10.2007 Študentska arena, Ljubljana
30. 19.10.2007 11. SKOJ konferenca, Podčetrtek
31. 25.10.2007 Osnovna šola Žalec
32. 26.10.2007 Infotehna, Novo mesto
33. 26.10.2007 Tabor Planet sprememb, Jesenice
34. 6.11.2007 Osnovna šola Ledina
35. 8.11.2007 Osnovna šola Slivnica pri Celju
36. 12.11.2007 Osnovna šola Lesce
37. 26. 11. 07 Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije, Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa, Cankarjeva 1/IV , Ljubljana
38. 5.12.2007,Služba Vlade RS za razvoj, Ljubljana
39. 18.12.2007 Okoljski center, Focus, Ljubljana
40. 18.12.2007 Futura PR in Futura DBB, Ljubljana
41. 16.1.2008 Biotehnična fakulteta, Ljubljana
42. 11.2.2008 Združenje poslovnih žensk, FAM, Kranjska gora
43. 4.3.2008 Zavod za zdravstveno varstvo, Ljubljana
44. 17.3.2008 Vibacom in IPRK, Ljubljana
45. 21.3.2008 Halcom, Ljubljana
46. 27.3.2008 Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola, Ljubljana
47. 12.4.2008 Programska konferenca Mladih liberalnih demokratov, Ljubljana
48. 16.4.2008 Medium d.o.o., Žirovnica
49. 21.4.2008 Okoljski center, Ljubljana
50. 22.4.2008 TIC Kamnik
51. 16.5.2008 Toyota Adria d.o.o., Ljubljana
52. 3.6.2008 Zavod za zdravstveno varstvo, Ljubljana
53. 26.6.2008 OECD konferenca Building Citizen Centred Policies and Services, Ljubljana
54. 1.9.2008 Strategic Forum Bled, Bled
55. 23.9.2008 Osnovna šola Brezovica
56. 1.10.2008 Osnovna šola Antona Globočnika, Postojna
57. 13.10.2008 Univerza za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana
58. 14.10.2008 Osnovna šola Borcev za severno mejo, Maribor
59. 15.10.2008 Rotary Klub, Ljubljana
60. 29.10.2008 Krpanov dom v Pivki
61. 6.11.2008 Konferenca Združenja kakovosti, Portorož
62. 8.11.2008 Toyota Adria d.o.o., Rovinj
63. 12.11.2008 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
64. 13.11.2008 Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana
65. 18.11.2008 Mladinska Knjiga, Ljubljana
66. 20.11.2008 Osnovna šola Rodica, Rodica
67. 4.12.2008 Lions Club, Ljubljana
68. 19.12.2008 Gimnazija Ledina, Ljubljana, ob 10.30
69. 14.1.2009 Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana
70. 7.2.2009 Capel Goes Green, Capel Village Hall (Velika Britanija)
71. 12.3.2009 Mercator, Trženjski dnevi, Cankarjev dom, Ljubljana
72. 2.3.2009 Gimnazija Bežigrad
73. 3.3.2009 Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
74. 3.3.2009 Gimnazija Moste, Ljubljana
75. 5.3.2009 Gimnazija Ledina
76. 9.3.2009 Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana – Strokovna gimnazija
77. 12.3.2009 Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana – Strokovna gimnazija
78. 24.3.2009 Gimnazija Ljubljana Šiška
79. 25.3.2009 Gimnazija Šentvid
80. 2.4.2009 OŠ Domžale
81. 5.4.2009 Akademija Zares, Rimske Toplice
82. 8.4.2009 Gimnazija Poljane, Ljubljana
83. 9.4.2009 Gimnazija Bežigrad – mednarodna matura
84. 16.4.2009 HP Slovenija partnerji, Ljubljana
85. 17.4.2009, Klub Tolminskih študentov, Tolmin
86. 19.4.2009 Akademija Zares, Domžale
87. 23.4.2009 Gimnazija Poljane, Ljubljana
88. 5.5.2009 Gimnazija Šentvid, Ljubljana
89. 6.5.2009, MOL Odelek za varstvo okolja, Ljubljana
90. 7.5.2009 COTRUGLI Business School Managers Forum, Ljubljana
91. 9.5.2009 LDS, Zreče
92. 13.5.2009 No Excuse Sustainability Seminar, Izola
93. 14.5.2009 SCUPAD Seminar, Salzburg
94. 30.5.2009 British Council – podnebni zagovorniki, Ljubljana
95. 5.6.2009 Predstavništvo Evropske komisije, Krško
96. 9.6.2009 Regionalna razvojna agencija Maribor (seminar Ogljični odtis), Maribor
97. 12.6.2009 Regionalni razvojni center Koper (seminar Ogljični odtis), Koper
98. 15.6.2009 Gospodarska zbornica Slovenije (seminar Ogljični odtis), Ljubljana
99. 13.6.2009 Board of European Students of Technology, Ljubljana