NA FORUMU O TEŠ 6 PREDSTAVLJEN RADIKALNO SPREMENJEN NAČRT

Na razvojnem forumu z naslovom »TEŠ 6: slovenska prihodnost?«, ki ga je 26. januarja v Ljubljani pripravila Umanotera je direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik predstavil radikalno spremenjen načrt prenove Termoelektrarne Šoštanj. Ta se temeljito razlikuje od dokumentacije, ki je javno dostopna in objavljena na svetovnem spletu.

Najpomembnejša razlika je v bloku 5, ki naj bi po javno dostopni projektni dokumentaciji obratoval do leta 2028, po novem pa bo Rotnikovih v hladno rezervo prešel že leta 2015.

"Blok 5 bomo zagnali, ko ga bomo potrebovali. Torej, če bo izpadel blok 6 in manjka električne energije ne bo mogoče nadomestiti z uvozom," je pojasnil Rotnik. TEŠ bo tako tudi v primeru izgradnje šestega bloka namesto 4700 gigavatnih ur električne energije proizvajal približno 3500 gigavatnih ur letno. Izpusti CO2 pa bodo iz sedanjih 4,6 do 4,9 milijona ton po 2015 padli na 3,1 milijona ton na leto.

»Neodgovorno je, da so javno objavljeni podatki drugačni od tistih, ki so bili predstavljeni  na forumu,« je Rotnikovo predstavitev komentiral dr. Dušan Plut in dodal »vprašanje je, o čem se danes tu sploh pogovarjamo.«

Direktor Urada vlade za podnebne spremembe Jernej Stritih je v drugem sklopu foruma pojasnil, da bosta že letos pripravljena strategija in zakon o podnebnih spremembah. Njuno izhodišče bo prehod Slovenije v nizkoogljično družbo oz. 80-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2050 (kar pomeni dve toni letno na Slovenca). »Obratovanje TEŠ 6 se bo moralo podrediti tem ciljem,« je poudaril Stritih.

Vodja Centra za energetsko učinkovitost na Inštitutu Jožef Stefan mag. Stane Merše je dejal, da v strokovnih podlagah za Novi energetski program vsi scenariji predvidevajo rast porabe električne energije. Okoljevarstveniki so ob tem opozorili na velik razkorak med potrebnim zmanjšanjem izpustov tolpogrednih plinov in povečano porabo energije ter na potrebo po izdelavi alternativnega scenarija, ki bo predvideval zmanjšanje porabe.

V tretjem sklopu foruma so sodelujoči predstavili alternativne scenarije proizvodnje energije. Častni predsednik Slovenskega E-foruma dr. Mihael Tomšič je vlado pozval, naj predstavi variante strategije za oskrbo z električno energijo, ki bodo upoštevale scenarije brez TEŠ 6 in scenarij z manjšo enoto. Strategije naj upoštevajo intenzivne ukrepe za učinkovito rabo električne energije, hiter razvoj obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom in dopolnilno oskrbo z električno energijo z drugačnimi proizvodnimi enotami (na zemeljski plin in/ali tekoča goriva). Drugi govorci so predstavili še potencial učinkovite rabe energije na primeru zunanje razsvetljave, potencial decentraliziranih plinskih soproizvodnih enot, potencial sončne električne energije in potencial geotermalne energije.

V razpravi o alternativnih scenarijih je na vprašanje, koliko bi stala prekinitev pogodbe o gradnji TEŠ 6, direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik dejal, da natančne ocene še nimajo, »šlo pa bi verjetno za 150 do 200 milijonov evrov.«

Povzetek foruma lahko preberete tukaj. (celotno poročilo s foruma).
Povzetek v angleškem jeziku (summary eng).

Predstavitve sodelujočih na forumu:

Uroš Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj (projekt, postopki)
Rudi Vončina, odgovorna oseba priprave poročila o vplivih na okolje TEŠ, Elektroinštitut Milan Vidmar (vplivi na okolje)
Janez Kopač, direktor direktorata za energetiko na Ministrstvu za gospodarstvo (pomen projekta, sprejete odločitve, umestitev v nacionalno energetsko strategijo)
Jernej Stritih, direktor Službe vlade za podnebne spremembe (odnos do nove podnebne strategije in podnebne politike EU)
Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost, Inštitut Jožef Stefan (strokovne podlage za podnebno-energetsko politiko)
Mihael Tomšič, častni predsednik, Slovenski E-Forum (skica alternativnega scenarija)
Nina Štros, predstavnica Greenpeace v Sloveniji (energetska (re)volucija)
Andrej Mohar, Društvo Temno nebo Slovenije (potencial učinkovite rabe energije na primeru zunanje razsvetljave)
Boris Sučić, Center za energetsko učinkovitost, Inštitut Jožef Stefan (potencial decentraliziranih plinskih soproizvodnih enot)
Dag Kralj, član uprave, Bisol d.o.o. (potencial sončne električne energije)

Božo Dukić, direktor, Geosonda d.o.o. (potencial geotermalne energije)

O projektu TEŠ 6 je na http://www.evropske-volitve.si/potekalo tudi spletno posvetovanje. Poročilo spletnega posvetovanja lahko prebete tukaj.
Povzetek v angleškem jeziku (summary eng).