Na poti do prvega skupnostnega vrtička na Ptuju

V torek, 26. novembra 2019, se je v predavalnici Ljudske univerze Ptuj odvijal skupinski pogovor »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«. Pogovor, ki je večinoma potekal v delavniškem duhu, je bil namenjen skupinskemu razmisleku ob načrtovanju ureditve pogojev za vrtičkarstvo na občinskih zemljiščih v Mestni občini Ptuj. Srečanje, ki ga je otvorila županja Nuška Gajšek, je minilo v sproščenem iskanju odgovora na vprašanje »Kako bi lahko skupnostni vrtovi izboljšali kakovost življenja lokalne skupnosti na Ptuju?«.

Udeleženci so preko predavanja Renate Karba iz Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, spoznavali koncept skupnostnih vrtov ter s pomočjo primerov dobrih praks prepoznavali koristi, ki jih le-ti lahko ustvarjajo – od druženja in povezovanja lokalnih prebivalcev do izboljšanja stanja okolja.

V drugem delu so nato s skupnimi močmi identificirali številne potenciale za skupnostno vrtnarjenje na Ptuju ter se spraševali o potrebah ter nenazadnje o vlogi lokalne skupnosti pri vzpostavitvi in urejanju skupnostnega vrta. Ugotovili so, da bi s sodelovanjem vseh zainteresiranih deležnikov Ptuj lahko postal še prijetnejši tako za lokalne prebivalce kot za obiskovalce.

Zaključki delavnice bodo uporabljeni kot izhodišča za načrtovanje nadaljnjih delavnic na to temo v Mestni občini Ptuj (ki bodo izvedene v prvi polovici leta 2020), ter kot podlaga za načrtovanje občinskih ukrepov.

Delavnica je potekala v okviru programa Dovolj za vse – Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki ga v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvajata Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.