Napoved posveta Gozd – naše skupno dobro

Da bi izboljšali zavedanja o celovitem pomenu gozda za družbo, Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja posvet Gozd – naše skupno dobro v četrtek, 15. januarja 2015, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Zakonodaja, ki obravnava gozdove in gozdarstvo, ima velike in mnogotere družbene, ekosistemske in gospodarske učinke, ki daleč presegajo izkoriščanje lesa. To je del slovenske zakonodaje z največjim vplivom na stanje ekosistemov. Gozdovi pokrivajo skoraj 60 % državnega ozemlja, več kot polovica jih je zaradi dragocenosti naravnih virov varovanih in igrajo ključno vlogo pri ohranjanju statusa Slovenije kot evropske vroče točke biotske raznovrstnosti. Gozdovi varujejo tudi tla in vodo ter zmanjšujejo podnebne spremembe. In so preprosto lepi – v njih radi preživljamo prosti čas, zaradi njihovega zelenila k nam prihajajo turisti. Gozd je učilnica praks trajnostnega razvoja in pomemben dejavnik slovenske kulture.

Prenova gozdne zakonodaje, ki je pred durmi, že buri duhove. Pred pripravljavci zakonodaje je zahtevna naloga maksimizirati skupno dobro, ki ga gozdovi zagotavljajo slovenski družbi. Pri tem se odpira vrsta vprašanj: bomo lahko tudi v prihodnje hodili v (državne in zasebne) gozdove in nabirali sadeže? Koliko lesa bomo posekali? Bi morali zaščititi še več gozdov? Kdo naj načrtuje gospodarjenja z gozdovi? Kakšne pravice naj imajo lastniki gozdov v svojem gozdu? …
Vabimo vas, da se posveta udeležite in s sodelovanjem v razpravi prispevate k oblikovanju sporočil ključnim deležnikom v slovenski družbi. Prosimo, da svojo udeležbo in morebitno temo za razpravo prijavite preko spletne prijavnice do torka, 13. 1. 2015. Več informacij: info@umanotera.org.
Celotno vabilo s programov je na voljo na tej spletni povezavi.