Nevladne organizacije pozdravljajo poteze vlade glede TEŠ 6

Okoljske nevladne organizacije pozdravljajo odločitev vlade, ki je na seji 14. aprila 2011 sklenila, da brez spremembe investicijskega načrta projekta TEŠ 6 ne prevzame dodatnih tveganj z izdajo državnega poroštva.

Tudi odločitev vlade, da se vodenje projekta TEŠ 6 podvrže reviziji in ugotavljanju nepravilnosti, je pravilna, saj je bilo v dosedanjih postopkih vodenja projekta TEŠ 6 narejenih veliko nepravilnosti. Napake so bile narejene tudi na področju presoje vplivov projekta na okolje, zato bi bilo potrebno revidirati tudi ocene okoljskih vplivov.

»Pozdravljamo spoznanje vlade, da za projekt TEŠ 6 ni bila opravljena celovita presoja vplivov na okolje v skladu z evropsko in domačo zakonodajo, ki jo je sicer potrebno opraviti za projekte z znatnimi vplivi na prostor in okolje,« izpostavlja Lidija Živčič iz Focus društva za sonaraven razvoj, in dodaja: »S tem smo izgubili možnost, da primerjamo različne opcije proizvodnje električne energije, saj je projekt temeljil na vnaprej izbrani opciji in temu je bilo prilagojeno okoljsko poročilo. Kot smo opozarjali, se tudi v okoljskih presojah projekta pojavljajo številne napake, zato bi bilo nujno narediti tudi revizijo ocen vplivov na okolje, medtem pa ustaviti nadaljnje investiranje.«

Direktorica Umanotere Vida Ogorelec pravi: »Pomembna je tudi ugotovitev vlade, da TEŠ 6 ni bil del energetske politike oz. ni vključen v trenutno veljavno  Resolucijo o Nacionalnem Energetskem Programu.  Že dolgo časa opozarjamo, da je projekt TEŠ 6 zelo tvegan projekt, tako iz okoljskega, kot tudi družbenega in ekonomskega vidika. Veseli nas, da je vlada po dvoletnem odlašanju tudi sama prišla do takšne ugotovitve.«

Nevladne organizacije se sicer zavedajo, da je odločitev o prenehanju investicije težka, vendar pa je odločitev nadaljevati z vnaprej izgubljenim projektom bistveno bolj nespametna: »Morebitna  finančna "kazen" (že porabljeni denar) za odpoved projektu TEŠ 6 je pravzaprav majhna cena, če bomo zanjo dobili to, da v Sloveniji ne bo več netransparentnih in za družbo ter okolje škodljivih projektov,« pravi Anamarija Slabe iz Inštituta za trajnostni razvoj.

Več o dosedanjih aktivnostih nevladnih organizacij na temo TEŠ 6.