Nevladne organizacije pozvale politične predstavnike proti TTIP in CETA

Na tiskovni konferenci 30. marca 2015 smo nevladne organizacije skupaj s sindikati in ostalimi civilno-družbenimi gibanji ponovno pozvale naše politične predstavnike, naj prekinejo pogajanja o trgovinskem sporazumu TTIP in ne sklenejo sporazuma CETA.

Goran Lukič iz ZSSS in Peter Majcen iz KS 90 sta opozorila na nevarnosti, ki jih prinaša mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državo (ISDS). V Mreži Plan B za Slovenijo smo opozorili na namen EU, da preko sporazumov TTIP in CETA prične uvažati nafto iz katranskega peska ter plin, pridobljenih iz lomljenja skrilavcev, ki prinašata izrazito negativne posledice za okolje, hkrati pa bi uvoz fosilnih goriv odvrnil EU od doseganja ciljev na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Anamarija Slabe iz Inštituta za trajnostni razvoj je opozorila, da nekateri standardi v EU na področju hrane že sedaj niso primerni, TTIP pa bi lahko onemogočil dvig teh standardov v prihodnosti.

Roman Žveglič iz Sindikata kmetov je poudaril, da bi zaradi različnih pristopov pridelave prehrane v EU in ZDA kratko potegnili evropski potrošniki, Branko Ravnik iz KGZS pa je izrazil bojazen, da rdeča nit na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov ne bo vzdržala.

Marko Peterlin je v imenu Mreže za prostor opozoril na mehanizem ISDS v povezavi z umeščanjem velikih infrastrukturnih projektov  v prostor, kjer bi vlagatelji lahko preko mehanizma dosegli izvedbo projektov, ki ne bi bili skladni z javnim interesom. Ob tem je opozoril na primer naftovoda Keystone, kjer so vlagatelji že omenili sprožitev spora v okviru obstoječega sporazuma NAFTA v primeru, da bi gradnjo naftovoda zavrnili.

Tudi Miha Lovše iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je opozoril na mehanizem ISDS in primer Philip Morisa zoper Avstralijo.

Na tiskovni konferenci smo napovedali tudi pridružitev globalnim protestom zoper trgovinsko politiko, ki bodo 18. aprila potekali po vsem svetu. V Sloveniji se bo protest pričel ob 11. uri v Ljubljani.

 

Tiskovka slika