Nevladne organizacije smo za šesti scenarij EU

Nevladne organizacije danes predstavljamo šesti scenarij za prihodnost EU »Trajnostna Evropa za njene prebivalce«, ki ga je podprlo več kot 250 organizacij civilne družbe iz EU. Tudi v Umanoteri smo podprli scenarij, ki se zavzema za Evropo, osredotočeno na osrednje družbene vrednote – demokracijo in participacijo, družbeno pravičnost, solidarnost in trajnost, spoštovanje pravnih norm in človekovih pravic, tako v EU kot širom sveta.

Evropska komisija je v beli knjigi o prihodnosti EU ponudila pet scenarijev  možnega razvoja Unije v prihodnosti in z državami članicami odprla razpravo o prihodnosti EU. S šestim scenarijem želimo nevladne organizacije vplivati na politične razprave o prihodnosti EU in zagotoviti, da bo ta v ospredje postavila pravice ljudi in njihovega okolja.