Nove dobre prakse na zemljevidu Dovolj za vse

Na interaktivnem zemljevidu dobrih praks trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki ga najdete na spletni platformi Dovolj za vse, je vpisanih že 74 dobrih praks iz vse Slovenije! Le-te ponujajo obilico navdiha za povezovanje in delovanje v smeri koristi za celotno skupnost, ne le za posameznike. Številne smo posodobili, med zadnjimi pa smo dodali: Izposojevalnico stvari v Logatcu, knjižnici semen Novo mesto in Nova Gorica, Skupnostni vrt v Celju, Center mobilnosti Maribor, koroško platformo Domača košta.

Med dobre prakse v Sloveniji se uvrščajo dobre prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki so zrasle iz skupnosti ali ob pomembnem sodelovanju oz. vključevanju prebivalcev in drugih deležnikov v lokalnem okolju (princip od spodaj navzgor), ki jih tudi izvajajo oziroma upravljajo. Dobre prakse prihajajo s področij trajnostnega urejanja prostora, trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov ter participativnega upravljanja. Zemljevid dobrih praks ni namenjen le informiranju, temveč tudi povezovanju akterjev in medsebojnemu prenosu izkušenj z izvajanjem konkretnih projektov. Vsaka praksa, ki je objavljena na zemljevidu, poleg kratkega opisa vsebuje tudi kontaktne informacije o nosilcu dobre prakse in spletne povezave na mesta z dodatnimi informacijami. S tem zainteresiranim omogoča vzpostavitev stika z izvajalci prakse in izmenjavo informacij o praksi sami. Prelistate pa lahko tudi Katalog dobrih praks, ki vsebuje 12 domačih in tujih primerov, ki vam skozi podrobnejši opis kažejo velik potencial skupnostnih projektov pri naslavljanju sodobnih izzivov.

Vabljeni k ogledu in k podajanju novih predlogov na povezavi. 

 

                   

Spletno platformo Dovolj za vse upravlja društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.