Novih 20 dobrih praks zniževanja CO2

5. marec 2013 – Dobre prakse na področju zniževanja izpustov, izbrane v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, dokazujejo, da Slovenija in Evropska unija imata podjetja, organizacije in posameznike, ki so pogumno in inovativno pristopili k zniževanju izpustov. Projektna skupina je skupno evidentirala kar 74 primerov dobrih praks, kar je več kot v lanskem projektu.

20 izbranih dobrih praks – 15 slovenskih in 5 tujih – bomo v prihodnjih mesecih podrobno predstavili javnosti, od danes pa so na ogled tudi na spletni strani www.slovenija-co2.si. Projekt poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin.

Dobre zgodbe na področju zniževanja izpustov nudijo veliko idej in rešitev tudi za soočenje z gospodarsko krizo, saj zmanjšujejo stroške in hkrati odpirajo priložnosti za gospodarski razvoj in nova delovna mesta. Na ta vidik je ob današnji predstavitvi opozorila tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Nataša Goršek Mencin, ki je poudarila, da Evropa v tem trenutku potrebuje nov model gospodarstva, ki bo temeljil na trajnostni rasti. »Potrebujemo usklajena prizadevanja vseh in začeti moramo takoj,« je poudarila.

»Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse je lep primer sodelovanja različnih partnerjev pri ozaveščanju in prodoru ideje o nizkoogljični družbi. Je eden pomembnih kamnov v mozaiku doseganja sprememb«, je pomen projekta opisal direktor Urada vlade za komuniciranje mag. Anže Logar. Dodal je, da dobre prakse kot zgledi »vlečejo in prepričajo«.

Projektna skupina v sestavi mag. Tanja Cegnar, dr. Franc Pohleven, Anamarija Slabe, dr. Sašo Medved, dr. Aljaž Plevnik in mag. Vida Ogorelec je izbrala dobre prakse na naslednjih področjih:

(1) energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije ter energetska prenova stavb – krajše Trajnostna energetika: izbranih je bilo 6 dobrih praks

(2) trajnostno gospodarjenje z gozdovi, predelava lesa v obrti in industriji, les kot gradbeni material in oskrba z lesnimi gorivi – krajše Gozd in les: izbrani sta bili 2 dobri praksi

(3) ekološko kmetovanje, oskrbne mreže s sonaravno pridelano hrano: izbrani sta bili 2 dobri praksi

(4) trajnostni razvoj podeželja: izbrani sta bili 2 dobri praksi

(5) trajnostna mobilnost: izbrane so bile 3 dobre prakse

(6) trajnostna proizvodnja in potrošnja: izbrane so bile 3 dobre prakse

(7) prilagajanje na podnebne spremembe: izbrani sta bili 2 dobri praksi.

V primerjavi z lanskoletnim izborom je bila pri evidentiranju dobrih praks opazna eksponentna rast predlogov na področju trajnostne energetike, predvsem energetske učinkovitosti, projektna skupina pa je pogrešala raznolike predloge s področja obnovljivih virov energije. Ostala področja so glede števila evidentiranih dobrih praks v primerjavi z lanskim letom ostala na približno enaki ravni, negativno pa z majhnim številom prijav izstopa področje Gozd in les.

Vse izbrane dobre prakse lahko spoznate na spletni strani www.slovenija-co2.si.

Informacije: Karmen Kogoj Ogris, 031 540 534, 01 439 71, karmen@umanotera.org