Nujni poziv Vladi RS – Večina pričakuje ukrepe za naslovitev podnebne krize

Široka skupina množičnih organizacij in nekaterih vidnih posameznikov s področij trajnostnega razvoja, človekovih pravic, kulture, pravic potrošnikov, mladine, kmetijstva, delavskih pravic, skupnosti občin … je danes na Vlado Republike Slovenije naslovila nujni poziv, s katerim jo je pozvala, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati. V času, ko država sprejema ključne odločitve za naslavljanje podnebnih sprememb, podporniki poziva od vlade pričakujejo, da z odločnim ukrepanjem in zavezujočim načrtom izpolni pravico vseh do zdravega življenjskega okolja. Posamezniki in organizacije lahko poziv podprejo na spletni strani www.podnebnakriza.si.

Čebelarska zveza, Planinska zveza, Rdeči Križ Slovenije, Karitas, Nacionalni svet invalidskih organizacij, Zveza Tabornikov Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Skupnost občin Slovenije … To so nekatere izmed velikih množičnih organizacij, ki so z nujnim pozivom danes od Vlade RS zahtevale, naj trend »pasivnega« ukvarjanja s podnebnimi spremembami prekine z odločnim ukrepanjem na vseh področjih družbenega življenja – energetiki, prometu, hrani, industriji, gospodarstvu.

Podpisnike poziva, skupaj več kot 40 organizacij, povezuje prepričanje, da podnebne spremembe pomenijo resno grožnjo našemu preživetju ter pričakovanje, da je ukrepanje nujno prav zdaj, ko še lahko preprečimo neobvladljive posledice.

V letu 2019 bo opredeljen odziv naše države na nastalo podnebno krizo. Vlada pripravlja ključne dokumente, ki bodo opredelili cilje, politike in ukrepe za naslavljanje podnebnih sprememb – podnebni zakon, dolgoročno podnebno strategijo in nacionalni energetski in podnebni načrt do leta 2030.

»Opozorila znanstvene skupnosti so jasna. Za obvladovanje posledic podnebnih sprememb so potrebne korenite spremembe na vseh področjih našega življenja. Trenutne ambicije vlade, ki so razvidne iz nastajajočih strateških dokumentov, ne predvidevajo potrebnega premika v energetskem sektorju, sektorju rabe tal ter načinu upravljanja urbanih območjih in industrije, kar kaže na neupoštevanje opozoril znanosti s strani vlade«, razloge za podporo pozivu vladi pojasnjuje Barbara Kvac iz Focusa, društva za sonaraven razvoj.

Nedavno poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe o globalnem segrevanju za 1,5 °C je zadnje v vrsti opozoril znanstvene skupnosti, da se čas za ukrepanje izteka. Poročilo kot še varno mejo opredeljuje omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C glede na predindustrijsko raven. To je tudi cilj, h kateremu se je s Pariškim sporazumom zavezala mednarodna skupnost.

»Dolžnost države je, da zagotavlja zdravo življenjsko okolje, da varuje svoje prebivalce pred naravnimi nesrečami in katastrofami. Dolžna je ravnati preventivno in, v primeru nevarnosti, ukrepati. Na podlagi znanstvenega konsenza glede nevarnosti, ki nam grozijo kot posledica podnebnih sprememb, je država dolžna, da odvrne te nevarnosti in prispeva k ustavljanju pregrevanja zemlje«, izpostavlja Senka Šifkovič Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC.

»Slovenija se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja in vsak prebivalec Slovenije povprečno kar za 5-krat presega količino emisij toplogrednih plinov, ki nam pripadajo za doseganje podnebnega ravnovesja. Letos je ključno leto za sprejemanje odločitev, ki bodo definirale našo podnebno prihodnost, in tega se zavedamo tudi prebivalci. Večina pričakuje ukrepanje Vlade RS«, dodaja Gaja Brecelj, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Podnebne spremembe so edina grožnja, ki ogroža prav vse dele slovenske družbe, vse naše dejavnosti in naše dolgoročno preživetje. S tem se strinjajo tudi v Čebelarski zvezi Slovenije. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije pravi: »Čebele so prvi indikator okolja, dandanes pa so čebele ogrožene in brez čebelarja v naravi ni mogoče njihovo preživetje. Ni več časa za besede, skrajni čas je za dejanja, čas je, da ustavimo podnebne spremembe, čas je, da prisluhnemo naravi in čebelam!«

Poziv vladi je objavljen na spletni strani www.podnebnakriza.si. Odprt je za podporo tako s strani organizacij kot tudi posameznikov.

***

ZAKAJ PODPIRAJO POZIV VLADI RS:

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije

»Čebele so prvi indikator okolja, dandanes pa so čebele ogrožene in brez čebelarja v naravi ni mogoče njihovo preživetje. Ni več časa za besede, skrajni čas je za dejanja, čas je, da ustavimo podnebne spremembe, čas je, da prisluhnimo naravi in čebelam!

Jernej Stritih, Starešina Zveze tabornikov Slovenije

»Taborniki smo organizacija, ki s pomočjo narave vzgaja mlade ljudi v samostojne, angažirane, odgovorne in solidarne posameznike. S posledicami podnebnih spremembe se že soočamo ob naših obiskih narave, zato se zavedamo, kakšen izziv predstavljajo za prihodnost mladih. Odgovornosti za odgovor na podnebne spremembe ne smemo več prenašati na prihodnje generacije. Pozivu se pridružujemo, ker mora sedanja generacija odraslih opraviti svojo dolžnost do sveta in do potomcev.«

Alojz Kovačič, predsednik Rdečega križa Slovenije:

»V Rdečem križu Slovenije vidimo podnebne spremembe kot eno največjih tveganj in groženj v prihodnjih desetletjih. Naraščajoča podnebna tveganja že vplivajo na skoraj vse vidike dela naše organizacije. Tako na področju zdravja kot tudi v pripravljenosti in ukrepanju ob naravnih in drugih nesrečah … Pripraviti se bomo morali na raznovrstne dogodke in jih predvideti ter se osredotočiti na zmanjšanje sedanjih in prihodnjih humanitarnih vplivov podnebnih sprememb ter podpreti ljudi, da se soočijo z njimi. Tako ob lokalnih izrednih razmerah kot ob nepričakovanih nesrečah in katastrofah izven meja naše domovine. In ker Vlada Republike Slovenije prav zdaj sprejema ključne odločitve, ki bodo začrtale našo podnebno prihodnost, pričakujemo, da nam bo z odločnim in zavezujočim načrtom ukrepanja za vse sektorje omogočila dolgoročni obstoj.«

Skupnost občin Slovenije:

»Občine že izvajajo številne ukrepe tako za prilagajanje kot tudi za blaženje podnebnih sprememb. Verjamemo, da bi lahko naredili še veliko več z dodatnimi razpoložljivimi resusi, ki zahtevajo politično odločnost in primerno pozicioniranje v strateških dokumentih. Zato se je Skupnost občin Slovenije pridružila široki skupini množičnih organizacij v skupnem nujnemu pozivu Vladi, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.«

Mladi za podnebno pravičnost:

»Za omilitev podnebne krize in življenje znotraj planetarnih meja mora Vlada RS v najkrajšem možnem času sprejeti resne in zavezujoče ukrepe, ki pa ne smejo ogrožati socialno-ekonomskega stanja šibkejših družbenih skupin. Zato tudi mladi za podnebno pravičnost podpiramo nujni poziv Vladi Republike Slovenije.«

Zveza prijateljev mladine Slovenije:

»Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije podpiramo ta poziv vladi, ker si želimo biti zgled otrokom, prispevati k razvijanju ljubezni do čiste narave in ekološke ozaveščenosti. Ekološka perspektiva je edina prava perspektiva za vse nas, predvsem pa naše otroke, ki bodo živeli v takšnem svetu, kot jim ga pustimo.«

Katja Podbevšek, vodja Greenpeace Slovenija:

»Zelo zaskrbljujoče je, da se reševanje podnebne krize nahaja na repu prioritet slovenske vlade, medtem ko svet dobesedno gori, v državah pa se vrstijo množični podnebni protesti. Vlada Marjana Šarca mora reagirati nemudoma. Preprečitev podnebnega zloma je najpomembnejši politični projekt našega časa.«

Janez Potočnik:

»Bolj ali manj se vsi strinjamo, da je prehod v trajnostno naravnano gospodarstvo in družbo potreben in neizogiben. Zavedanje, kako resno je stanje na področju podnebnih sprememb in kako nujni so hitri in koreniti koraki, pa žal še ne obstaja. Zato podpiram vsa prizadevanja, doma in po svetu, ki pozivajo k takojšnemu odločnemu ukrepanju. Da smo prihodnje generacije na okoljskem področju že korenito zadolžili, ni nobena skrivnost in to je najmanj kar smo dolžni storiti zanje!«