NVO: EBRD naj za zdaj ne odobri posojila za TEŠ 6

Umanotera, Focus in Slovenski E-Forum so predstavile ključna stališča v zvezi s projektom 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj, poslana Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) 15. februarja 2010 v okviru bankine javne obravnave poročila o vplivih na okolje.

Vse tri nevladne organizacije so pozvale EBRD, da zaprošenega posojila ne odobri za takšen projekt, kot je predstavljen v postopku zdaj. Ključni argumenti za takšen poziv so: neskladnost s podnebnimi cilji, odsotnost alternativnih rešitev, ekonomika in viri financiranja ter netransparentnost procesa.

Podrobnosti v povzetku ključnih stališč.

Hkrati so organizacije predstavile tudi pismo predsedniku vlade Borutu Pahorju, v katerem v zvezi s TEŠ 6 predlagajo moratorij, alternativne scenarije ter verodostojnost, odgovornost in transparentnost projekta. Podpisniki pisma so Vida Ogorelec Wagner (Umanotera), Lidija Živčič (Focus), Tanja Vidovič Pucelj (Slovenski E-Forum) in Dušan Plut. Pismo je odprto za sopodpis ostalih nevladnih organizacij in strokovnjakov.

Pismo premieru lahko preberete tukaj.

Stališča Umanotere lahko preberete tukaj.