NVO: POTREBUJEMO RESNO ALTERNATIVO TEŠ 6 IN NEK 2

 »Glavno vprašanje o energetski prihodnosti Slovenije ne sme biti, ali šesti blok Termoelektrarne Šoštanj ali drugi blok Nuklearne elektrarne Krško. Dolžnost slovenske vlade je, da izdela tretji scenarij, ki ne bo vključeval nobene od teh možnosti,« je ob predstavitvi stališča nevladnih organizacij do gradnje TEŠ 6 poudarila direktorica Umanotere Vida Ogorelec Wagner.

TISKOVNA_TES6m.JPG»Pet razlogov je, zakaj potrebujemo alternativni scenarij slovenske energetske prihodnosti,« je dejala Ogorelec Wagnerjeva. Prvi je podnebna odgvornost, drugi vprašanje ekonomske rentabilnosti objekta TEŠ 6. Kot tretji razlog je omenila razvojno vprašanje in vprašanje konkurenčnosti slovenske industrije. Poleg tega »procesi in demokratičnost sprejemanja odločitev v zvezi z gradnjo TEŠ 6 niso na ravni, kot si jo želimo. Nevladne organizacije do lanskega leta o postopkih za gradnjo TEŠ 6 sploh nismo bile uradno obveščene,« je dodala. Kot zadnjega od razlogov za alternativni scenarij je Ogorelec Wagnerjeva izpostavila odgovornost vlade: »Država je 100 odstotni lastnik HSE, zato mora odgovornost za tako pomembne odločitve, kot je gradnja TEŠ 6, sprejeti vlada.«

»V energetski politiki je ponavadi izhodiščno vprašanje, kako zagotoviti poceni energijo za naraščajoče potrebe gospodinjstev in gospodarstva. TEŠ6 je eden od odgovorov na takšno vprašanje. Problem ni toliko v tem, da je odgovor napačen, kot v tem, da je napačno vprašanje,« je poudarila predsednica Focus društva za sonaraven razvoj Lidija Živčič. »Prvo vprašanje energetske politike bi se glasilo – Kako zmanjšati našo energetsko potratnost in potrebno energijo proizvajati iz OVE? Danes se ne bi spraševali, kako financirati blok 6, temveč, kako se izogniti gradnji TEŠ 6,« je dodala. Hkrati je Živčičeva opozorila, da so izjave o zmanjšanju izpustov CO2, do katerega bo prišlo zaradi izgradnje TEŠ 6, zavajujoče. »Čeprav se bodo izpusti na proizvodno enoto zmanjšali, se bodo skupni izpusti povečali, saj gre za povečanje proizvodnje,« je opozorila.

Tudi v Slovenskem E-forumu vladi predlagajo, da v mesecu dni in ob upoštevanju  vseh kriterijev (energetski, okoljski, socialni, razvojni in javno-finančni) predstavi različice strategije za oskrbo z električno energijo, ki bodo upoštevale scenarije brez TEŠ 6 in scenarij z manjšo enoto. Obenem vladi predlagajo, naj v prav tako v mesecu dni pripravi in izvede razpis za organizacijo široke javne razprave o TEŠ 6 in za njeno izvedbo zagotovi zadostna sredstva. Kot je poudaril častni predsednik SE-F Mihael Tomšič, je »čas, da se politika strezni in sprejme odločitev, da je treba projekt TEŠ 6 revidirati.«

Predstavnica Greenpeacea v Slovenji Nina Štros je spregovorila o alternativnem energetskem scenariju, poimenovanem »Energetska (r)evolucija«.  Greenpeace je namreč konec leta 2008 pripravil alternativni scenarij razvoja energetskega sistema, ki v nasprotju z referenčnim scenarijem Mednarodne agencije za energijo do leta 2010 v EU27 predvideva kar 75-odstotno zmanjšanje emisij. »V Sloveniji takšnega scenarija nimamo, pa ga potrebujemo. Potrebujemo scenarij, ki bo predvidel, koliko stroškom se lahko izognemo in koliko delovnih lahko ustvarimo, če preidemo iz izrabe fosilnih goriv na obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost,« je dejala Štrosova. »Projekt TEŠ 6 bo odločil slovensko energetsko politiko v naslednjih 50 letih. Zato moramo dobro pretehtati vse alternativne možnosti,« je še poudarila.