O povezavi med hrano in podnebjem v globalnem kontekstu

O podnebnih spremembah in vplivu potrošnje in proizvodnje hrane smo predavali tudi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. V okviru študijskega krožka Človek, zdravje, medicina je predavanju prisluhnilo 22 slušateljev_ic, ki so se strinjali, da je tudi vprašanje hrane (četudi to na prvi pogled morda ni razvidno) globalno vprašanje.

Svetovni sistem oskrbe s hrano povzroči skoraj tretjino vseh antropogenih izpustov toplogrednih plinov in je tako eden izmed glavnih vzrokov za podnebno krizo, sredi katere smo se znašli. Poleg tega sedanji način proizvodnje hrane vodi v pospešeno izginjanje biotske raznovrstnosti, kar ogroža obstoj človeške civilizacije. Obenem so pridelovalci hrane, predvsem z globalnega juga, pogosto izkoriščani in podplačani. Svetovno gospodarstvo namreč “deluje v korist nekaterih regij in v škodo drugih, kar je razvidno iz poglabljanja neenakosti med različnimi svetovnimi regijami“¹. Ob teh dejstvih je oskrbo s hrano nemogoče obravnavati kot izoliran pojav, ki ni vpet v globalne procese in sile moči.

Predavanje smo izvedli v okviru Meseca globalnega učenja, ki ga pri nas koordinira Platforma SLOGA.

Globalno učenje (GU) je ustvarjalni pristop, namenjen uvajanju sprememb v naši družbi. S pomočjo teoretičnega in metodološkega koncepta GU lahko izobraževalci, aktivisti, mladinski delavci in civilnodružbene organizacije naslavljajo globalne teme (migracije, medkulturnost, podnebna kriza, trajnostnost, razvoj, enakost spolov, (post)kolonializem, svetovno gospodarstvo, sistemske spremembe …) in si z aktivnim delovanjem prizadevajo za družbeno in podnebno pravičnost. Teden globalnega učenja tradicionalno obeležujemo tretji teden v novembru, letošnji pa je potekal pod geslom »To je naš svet, ukrepajmo skupaj!«. Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2022 so cilji trajnostnega razvoja, delavnice v okviru Tedna globalnega učenja pa se posvečajo podnebnim spremembam.

Poleg predavanja smo že novembra v okviru Tedna globalnega učenja 2022 izvedli šest delavnic s sodelovalno igro, s katero že od konca šolskega leta 2021/2022 obiskujemo šole in izobraževalne ustanove po Sloveniji. Namen sodelovalne igre je na poučen in interaktiven način opolnomočiti učence in dijake o povezavi med tem, kar jemo, in podnebnimi spremembami. Več o izvedenih delavnicah pa na povezavi tukaj.

 

¹ Meynen, N., Sennholz-Weinhardt, B. in Wiese, K. (2021). Kako do ekonomije blaginje, ki služi ljudem in naravi. Vir: https://climateofchange.info/slovenia/wp-content/uploads/sites/10/2022/02/ekonomija-blaginje_cela.pdf

 

Predavanje smo izvedli s finančno pomočjo Platforme SLOGA, in sicer kot del delavnic. izvedenih znotraj Tedna globalnega učenja. Izvedba Tedna globalnega učenja 2022 poteka v sklopu projekta Climate of Change. Projekt Climate of Change (Vseevropska kampanja za boljšo prihodnost podnebnih migrantov), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA, v Sloveniji sofinancirata Program Izobraževanja in ozaveščanja o razvoju Evropske unije in Ministrstvo za zunanje zadeve. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.