Ob prvi obletnici objave trgovinskega sporazuma CETA

Ob prvi obletnici objave trgovinskega sporazuma CETA in zaključku samoorganizirane evropske državljanske pobude za zaustavitev TTIP-a in CETE smo organizirali konferenco za medije CETA, kako hitro tečejo ta leta, na kateri sta spregovorila Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije in Andrej Gnezda, Umanotera (tudi predstavnik Koalicije proti tajnim trgovinskim sporazumom).

Na današnji konferenci smo napovedali tudi pridružitev globalnim protestom, ki bodo potekali 10. oktobra v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Trbovljah. Na protestih bomo zahtevali večjo odzivnost slovenske Vlade in državnega zbora, saj je doslej vprašanjem trgovinskih sporazumov namenila premalo pozornosti. Neodzivnost je še posebej zaskrbljujoča v primeru sporazuma s Kanado (CETA), ki je v celoti objavljen že eno leto in bodo v pričetku prihodnjega leta o njem tudi odločali v Evropskem parlamentu ter Svetu EU. Slovenija kljub tem dejstvom še vedno ni opravila celovite presoje vplivov sporazuma na družbo ter okolje in očitno tudi v strankah samih ni pretiranega zanimanja za sporazum, saj se je na naša vprašanja odzvala zgolj ena opozicijska stranka. Odločanje o sporazumu, ki obsega preko 1600 strani členov in bo državi omejil njene pravice do regulacije, ne sme potekati brez obsežne in strokovne razprave. Zato bomo zahtevali, da se pred odločanjem pripravi ustrezne presoje vplivov sporazuma CETA.

V tem času je prvem letu peticijo za zaustavitev sporazumov TTIP in CETA podpisalo že tri milijone ljudi, mesta EU in sveta so dvakrat preplavili protestniki s sporočilom, da je potrebno prekiniti pogajanja in zaustaviti pohod korporacij na naše pravice.

Breda Kutin iz Zveze potrošnikov je dejala, da sporazumu TTIP ne nasprotujejo v celoti, vendar pa je tudi za potrošniške organizacije nesprejemljiv mehanizem ISDS, ki ne smel postati del sporazuma TTIP.