Zavedanje o nujnosti razogljičenja se je v zadnjih letih okrepilo na vseh ravneh in pri različnih družbenih akterjih. Kritični glasovi opozarjajo, da je zeleni prehod prepočasen ali premalo ambiciozen, vse bolj glasne pa so tudi zahteve, da je treba v obzir vzeti rastoče neenakosti in da potrebujemo pravičen zeleni prehod.

Ali trenutni zeleni prehod prinaša javne ali zasebne koristi? Kdo plačuje za ukrepe? Ali ukrepi prinašajo večjo moč odločanja o lastnih življenjih ali prispevajo h koncentraciji odločanja v rokah peščice? Ta vprašanja osvetljujejo protislovja, konflikte in neenakosti, ki kažejo, da je problematiko zelenega in pravičnega prehoda treba razširiti v sfero družbeno-ekološke preobrazbe.

Med odgovori na okoljsko krizo se izrisuje tudi alternativna praksa zelenega in pravičnega prehoda od spodaj, ki jo lahko opazujemo pri nastajajočih energetskih zadrugah, okoljskem sindikalizmu in novih oblikah solidarnosti, ki jih oblikujejo številna družbena gibanja. Temelji na novih idejah javnega, na razširitvi skupnega in na demokratizaciji številnih področij družbenega življenja.

O tem in še marsičem bo govora na mednarodni poletni šoli politične ekologije 2024!

Kdaj: 1. julij – 5. julij 2024
Kje: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2023 je namenjena študentom in študentkam, akademikom, aktivistkam in aktivistom ter vsem, ki jih ekološka in družbena vprašanja kakorkoli zanimajo.

Udeležba na poletni šoli je BREZPLAČNA!

Zakaj se udeležiti:
• Pridobite točke preko akreditirane prijave za doktorske in magistrske študente (10 ECTS / 6
ECTS).
• Spoznajte najnovejše koncepte z vodilnimi mednarodnimi in slovenskimi raziskovalci ter praktiki.
• Razvijte kritično mišljenje o pravičnem zelenem prehodu.
• Uživajte v poletni šoli brez kotizacije.
• Pridružite se interaktivnim večernim aktivnostim.

Več o poletni šoli v vabilu na povezavi tukaj ter na spletni strani tukaj.