Ogledalo vladi na seji Državnega zbora

Prvič v zgodovini slovenske parlamentarne demokracije je bila nevladna organizacija predlagatelj gradiva za razpravo na plenarni seji Džavnega zbora.

V sredo, 15. decembra, je namreč direktorica Umanotere Vida Ogorelec na redni decembrski seji predstavila poročilo Ogledalo vladi 2010 – Zeleni nevladni monitor. Poročilo je jeseni Umanotera pripravila v sodelovanju s  partnerji iz mreže Plan B za Slovenijo.

Ogledalo vladi ugotavlja precejšen razkorak med predvolilnimi zavezami in zakonodajo na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja ter dejansko prakso. Slovenija zelo zaostaja predvsem na področju prometa, energetike in sistema ravnanja okolja, je opozorila Vida Ogorelec. Na zaostanek je opozorila tudi na področju odpadkov, kakovosti zraka, prehoda v trajnostno kmetijstvo ter podnebnih sprememb, kjer je v zadnjem letu do dveh sicer zaznati ugodnejše trende, a iz nepravih razlogov, namreč zaradi gospodarske krize.

"Žalostno, če že ne nesprejemljivo je, da nas mora Evropska komisija opozarjati na neizvajanje zakonodaje in delujemo po načelu gasilskih akcij," je menila Vida Ogorelec. Kot je spomnila, je Slovenija na nekaterih področjih začela ukrepati šele po grožnji iz EU, denimo pri okoljevarstvenih dovoljenjih industrijskim obratom ali kakovosti voda zaradi povečanega števila čistilnih naprav. Kot zgled pa je označila sprejemanje akcijskega načrta za zeleno javno naročanje.

Poslanci so v svojih razpravah pozdravili to, da so imeli priložnost prebrati neodvisno alternativno poročilo o izvajanju okoljske zakonodaje v Sloveniji. Ocenili so ga kot zelo kakovostnega, preglednega, s koristnimi informacijami. Pogrešali pa so priporočila odgovornim, kako stanje izboljšati.

Zapis seje DZ.

Vse o poročilu Ogledalo vladi – Zeleni nevladni monitor.