Ogljični odtis Umanotere 2016

Okoljska politika je sestavni del Umanoterinega vodenja in organizacijske kulture. Vzpostavljen sistem »zelene pisarne« je kot sistem ravnanja z okoljem integriran v vsakdanje poslovanje in dolgoročno načrtovanje delovanja Umanotere. Čeprav je neposreden vpliv našega delovanja na okolje relativno majhen, težimo k stalnemu zmanjševanju škodljivih vplivov naših dejavnosti na okolje. Želimo voditi z zgledom, zato vplive redno merimo in objavljamo. Tako že osmo leto merimo in objavljamo svoj ogljični odtis iz dejavnosti na Trubarjevi 50 z namenom, da bi določili najpomembnejše vire izpustov toplogrednih plinov in načrtovali ukrepe za njihovo zmanjševanje.

V izračunu ogljičnega odtisa za leto 2016 so upoštevani neposredni izpusti zaradi ogrevanja prostorov, posredni izpusti zaradi porabe električne energije, prevozov zaposlenih na delo in službenih prevozov ter porabe papirja v letu 2016.

*Svoj ogljični odtis si lahko izračunate tukaj.

Izračun ogljičnega odtisa Umanotere za pisarno na Trubarjevi 50, kjer je bilo v letu 2016 zaposlenih 4,54 oseb, pokaže 4,32 t CO2 oziroma 0,95 t CO2 na osebo. 

Ogljični odtis na zaposlenega (0,95 t CO2) je zanimiv v primerjavi s planetarno nosilno sposobnostjo podnebnega sistema, ki znaša manj kot 2 t CO2 na prebivalca na leto. Zaposleni kljub stalni težnji k nizkoogljičnemu delovanju organizacije že s službenim delom svojega življenja povzročimo polovico vsakemu od nas »pripadajočih« letnih izpustov.

Podrobnejši pregled smo pripravili v dokumentu Skrb za okolje – letno poročilo za 2016

 

Kot že predhodna leta smo se tudi za izravnavo izpustov toplogrednih plinov zaradi delovanja Umanotere v letu 2016 povezali z organizacijo ClimateCare. ClimateCare bo financiral projekte po svetu, ki znižujejo izpuste prek povečanja energijske učinkovitosti ali obnovljivih virov energije, in s tem v našem imenu prispeval k zniževanju globalnih emisij.