Okoljske migracije: vprašanje varnosti ali pravičnosti?

Umanotera je v imenu Mreže Plan B za Slovenijo na Vlado Republike Slovenije naslovila poziv, naj se zavzame za nabor politik, ki bo skladno prispeval k nadomestitvi diktata stalne rasti s paradigmo družbene blaginje, ob tem pa izkaže zgodovinsko odgovornost do ekonomsko šibkejših, prihodnjih generacij in planetarnih sobitij.Slovenija kljub svoji majhnosti pri tem lahko igra pomembno vlogo tudi v mednarodnih političnih procesih.

Nevladne organizacije Vlado RS pozivajo, naj

(1) se na bližnjem Vrhu OZN o množičnih selitvah migrantov in beguncev zavzame za čimprejšnjo opredelitev statusa okoljskega migranta, na osnovi katerega bo mednarodnopravna zaščita zagotovljena osebam, ki jih prizadenejo spremembe v okolju;

(2) na neformalnem zasedanju trgovinskih ministrov EU v Bratislavi 23. septembra zavrne predlog o podpisu, sklenitvi in začasni rabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma med Evropsko Unijo in Kanado (CETA) ter

(3) prekine z držo izmikanja in odlašanja v procesih sprejemanja nacionalne in evropske podnebno-energetske zakonodaje ter proaktivno sprejme potrebne ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje skladno z dognanji podnebne znanosti.

Kot opozarjamo tudi v danes objavljenem dokumentu »Okoljske migracije: vprašanje varnosti ali pravičnosti?«, si mora Slovenija aktivno prizadevati za nov gospodarski model, ki bo vodil v celovito ter trajno blaginjo za vse. To je družbeno politična prioriteta današnjega časa.

Več v sporočilu za javnost (povezava).

  • Poziv Vladi RS je objavljen tukaj.
  • Dokument Okoljske migracije: vprašanje varnosti ali pravičnosti? je na voljo na tej spletni strani.

 

infografika

 

 

 

Projekt Okoljske migracije in okoljski begunci izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, sofinancira pa ga Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov. Vsebine izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.