KONFERENCA ZELENI IZZIV

Ljubljana, 14. maj (STA) — V Ljubljani se je zgodila prva slovenska konferenca Zeleni izziv, ki se posveča vprašanju bolj okolju prijaznih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Sektor IKT je namreč odgovoren za okoli dva odstotka vseh svetovnih izpustov toplogrednih plinov, trg okolju prijaznih IKT izdelkov in rešitev v Sloveniji pa je še precej nerazvit.

Kot je v uvodu povedala direktorica slovenske fundacije za trajnostni razvoj Umanotera, ki skupaj z revijo Sistem organizira današnjo konferenco, Vida Ogorelec Wagner, je trg okolju prijaznih IKT rešitev in proizvodov v Sloveniji še zelo nerazvit, tako na strani povpraševanja kot ponudbe.

Prav zato so se po besedah Ogorelec Wagnerjeve odločili za organizacijo konference, na kateri so želeli predstaviti celoten spekter vprašanja okolju prijaznih IKT proizvodov in rešitev. Pri tem je bilo potrebno poudariti, da so ukrepi za reševanje gospodarske in podnebne krize sinergični.

Evropski komisar za znanost in raziskave Janez Potočnik je v video nagovoru iz Bruslja povedal, da se v času svetovne finančne in gospodarske krize institucije EU in države članice upravičeno posvečajo iskanju rešitev za gospodarske težave, vendar pa pri tem ne smejo zanemariti vprašanj podnebnih sprememb, novih okolju prijaznih virov energije, zagotavljanja pitne vode, globalnih pandemij in svetovne varnosti.

Pr tem je poudaril, da je na vseh omenjenih področjih ključno tesno sodelovanje vseh ravni znotraj držav, v okviru EU in na globalni ravni, saj nas protekcionistični ukrepi kljub nazivu pred temi izzivi na bodo uspeli zaščititi.

Evropska komisija si po Potočnikovih besedah prizadeva za prehod na nizkoogljično gospodarstvo, pri čemer imajo IKT zelo pomembno vlogo pri vzpostavljanju učinkovitega in sodobnega energetskega omrežja, tehnološkemu razvoju v gradbeništvu, prehodu na okolju prijazne tovarne prihodnosti in pri proizvodnji zelenih avtomobilov.

Cilj Evropske komisije je vlaganje v inovativno in čisto IKT, je zatrdil in dodal, da je za raziskave na področju IKT v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj namenjenih največ področij med tematskimi področji. Poleg tega bo komisija sredstva zanje povečala z 1,1 leta 2010 na 1,7 milijarde evrov leta 2013.

Federica Troni iz svetovalnega podjetja Gartner je medtem dejala, da proizvodnja in uporaba vseh oblik IKT opreme povzroči za okoli dva odstotka svetovnih izpustov toplogrednih plinov, kar je enakovredno letalskemu sektorju.

IKT po navedbah Tronijeve na okolje učinkujejo na več ravneh. Prvo raven predstavljajo izpusti toplogrednih plinov zaradi IKT, odpadki, ki nastanejo ob uporabi IKT, okolju škodljive in strupene snovi v IKT napravah ter uporaba redkih in neobnovljivih virov za njihovo proizvodnjo.

Največji del odsluženih osebnih računalnikov (leta 2007 jih je bilo 160 milijonov) še vedno konča na smetiščih v različnih delih sveta (32 odstotkov), 41 odstotkov jih je shranjenih nekje v skladiščih in omarah, le 27 odstotkov pa jih je recikliranih.

Tronijeva je izpostavila tudi pozitivne učinke IKT skozi nadomeščanje potovanj, izboljšanje upravljanja prometa, e-upravo in e-poslovanje, okoljske nadzorne sisteme (inteligentne stavbe), kot tretjo raven učinkov IKT pa je omenila potencialne učinke na dolgoročne družbeno-ekonomske spremembe v prid manjši energetski intenzivnosti gospodarstev.

Proizvodnja in uporaba IKT je bila do sedaj zelo neučinkovita, zato mora iti celoten sektor po besedah Tronijeve na "dieto". Veliko manevrskega prostora imajo podjetja na področju zmanjšanja uporabe energije osebnih računalnikov in povezanih zunanjih naprav, ki predstavljajo okoli tretjino vse porabe energije v IKT sektorju.

Več: ­http://www.zeleni-izziv.si/­. 

IZJAVA ZA JAVNOST O VLOGI OBČIN PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH

Skupnost občin Slovenije je 16. aprila 2009 v sodelovanju z Umanotero organizirala posvet z naslovom Prilagajanje podnebnim spremembam: od okvira Evropske unije do ukrepanja v Sloveniji.

Po razpravi prisotnih smo povzeli zaključke posveta, delno bodo naslovljeni na Vlado RS, delno pa bodo naslovljeni na Odbor regij, kot predlog, da se vključijo v Mnenje evropskih občin, mest in regij k Beli knjigi EU o prilagajanju na podnebne sprememb.

Skupnost občin Slovenije prepoznava svojo vlogo v izobraževanju in nenehnem opozarjanju lokalnih odločevalcev, naj sodobna znanja in spoznanja vezana na podnebne spremembe upoštevajo v procesih odločanja. Skupnost občin Slovenije pa tudi vlado opozarja na dejstvo, da so občine preobremenjene s sprejemanjem najrazličnejših strateških dokumentov, ki jih skladno z zakonodajo morajo pripravljati. Zaradi prepogostih sprememb zakonodaje morajo le-te zmeraj znova spreminjati. Tako občine le pišejo in poročajo državi in ob tem jim zmanjkuje časa, denarja in energije za nujno delovanje in implementacijo sprejetih besed na papirju.

Izjava za javnost (pdf)

TERMINOLOGIJA

V zadnjem letu se v Sloveniji vedno bolj pogosto pojavljajo razne različice za poimenovanje novih konceptov, povezanih z upravljanjem izpustov, ki vplivajo na povečan učinek tople grede oz. povzročajo podnebne spremembe. Na Umanoteri smo po posvetovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in lektorjem Milanom Žlofom izoblikovali predlog za celovit nabor prevodov, z namenom, da bi na tem pomembnem in hitro razvijajočem se področju uvedli malo več reda in natančnosti.

Gre za prevode angleških besednih zvez, povezanih s "carbon" (ogljik), kot so "Carbon Footprint", "Carbon Neutral", "Carbon Offset" in "Low-Carbon Society".

Za mnenje o našem predlogu smo prosili različne strokovnjake na tem področju, ostale okoljske nevladne organizacije, novinarje, prevajalce, lektorje, študente in druge. Odzivi tistih, ki so na naše predloge podali svoje mnenje, so zbrani v excel tabeli. Po posvetu smo se odločili za sledeče prevode, ki jih bo Umanotera od sedaj naprej dosledno uporabljala v svojem komuniciranju:

Carbon Footprint – ogljični odtis
Carbon Neutral – ogljično nevtralen
Carbon Offset – ogljična izravnava
Low-Carbon Society – nizkoogljična družba

Tabela – mnenja o prevodih izrazov.

URA ZA ZEMLJO 2009

Ura za Zemljo je v nekaj letih prerasla iz lokalnega v globalni dogodek, ki ga s simbolno gesto podpira vedno več ljudi. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova, je lani v svojem pozivu k udeležbi na tem globalnem dogodku naletela na odličen odziv posameznic, posameznikov, nekaterih občin in medijev.

V letošnjem letu pa smo se odločili za nekoliko drugačno sporočilo.

Menimo, da smo mnogi ozaveščeni posamezniki in posameznice, po svojih najboljših močeh naredili za Zemljo že veliko. Zdaj pa je napočil čas, da svoje delo opravijo tisti, ki smo jih izvolili, da vodijo našo državo. Podnebna kriza je pred vrati in Umanotera konkretne korake in odgovore pričakuje predvsem od slovenske politike. Tudi letos je Umanotera dala svoj glas Zemlji s tem, da je simbolično podprla Uro za Zemljo 2009 na spletni strani dogodka (http://www.earthhour.org), a ne delajmo si utvar – ljudje potrebujemo politični, zakonodajni in davčni okvir, da spremenimo svoje navade v obsegu, kot ga zahteva podnebni izziv.

Ura za Zemljo ni le 60 minut dobre volje posameznikov in posameznic, temveč je ura, ki nevzdržno hitro odšteva čas, ki nam je še preostal za pravočasno soočanje s podnebno krizo. Pričakujemo, da to tiktakanje, kot tudi vedno glasnejše pozive celotne družbe, sliši tudi Vlada Republike Slovenije, premier Borut Pahor in vsi izvoljeni predstavniki v našem parlamentu. Gospodarska kriza naj ne bo izgovor za nadaljnje odlašanje, temveč priložnost, da gospodarstvo oživljamo prav s potrebno »tretjo industrijsko revolucijo«.

GRADIVO Z DELAVNICE PRILOŽNOSTI ZA ZELENO IN ETIČNO JAVNO NAROČANJE V SLOVENIJI IN EU

V okviru mednarodnega projekta Enlarging FAIR je Umanotera 20. februarja 2009 v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport organizirala delavnico z naslovom Priložnosti za zeleno in etično javno naročanje v Sloveniji in EU.

V prvem delu delavnice je bil predstavljen razvoj zelenega javnega naročanja na ravni EU ter v Sloveniji, čemur je sledil pregled trenutnih trendov zelenega javnega naročanja v slovenskih šolah in vrtcih. V okviru vprašanja o etičnih vidikih javnega naročanja je predstavnik organizacije CTM Altromercato predstavil italijanske izkušnje z vključevanjem izdelkov iz sistema pravične trgovine v omenjene procese. Delavnica se je zaključila z razpravo, v kateri so sodelovali predstavniki vladnih institucij, nevladnih organizacij, izobraževalnih ustanov ter udeleženci iz tujine, partnerji projekta Enlarging FAIR.

Za nadaljnje informacije pišite na e-naslov petra[afna]umanotera.org.

Program delavnice je dosegljiv tukaj (pdf), sledijo pa prispevki sodelujočih:

Katarina Celič (pdf)
Marjana Dermelj (pdf)
Ariana Lucija Tratar Supan (pdf)
Mojca Milek (pdf)
Enrico Reggio (pdf)

HVALA VAM ZA ZAUPANJE

Umanotera je iz naslova namenitve 0,5% dohodnine za leto 2007 od DURS prejela 3.211,38 EUR. Vsoto smo porabili za sofinanciranje kampanje Volitve 2008: Spremenimo klimo – Podnebne spremembe izzivajo slovensko politiko.

Za zaupanje se vsem darovalcem iskreno zahvaljujemo!

Če bi želeli Umanotero na novo uvrstiti med prejemnike svoje 0,5% dohodnine za leto 2009, lahko to storite s temle obrazcem. To za vas ne predstavlja nobenega stroška.

UMANOTERA MED PODPISNIKI ODPRTEGA PISMA PREMIERJU BORUTU PAHORJU

Ljubljana, 13. januar 2009 – Društvo Slovenski E-Forum je na predsednika vlade g. Boruta Pahorja naslovilo odprto pismo v zvezi z imenovanjem Strateškega sveta za energetiko pri predsedniku vlade in ga poslalo v vednost tudi ministrom za gospodarstvo, finance, okolje in znanost.

Pismo je sopodpisalo tudi 16 predstavnikov iz vrst okoljskih nevladnih organizacij (med njimi tudi Umanotera), lokalnih energetskih agencij ter  podjetij s področja učinkovite proizvodnje in rabe energije ter rabe obnovljivih virov energije.

Besedilo pisma si lahko preberete tukaj.

SREČNO!

Umanotera je svojim partnerjem, prostovoljcem in podpornikom poslala novoletno čestitko, ki si jo lahko ogledate v nadaljevanju.

2009.jpg

DOKUMENTARNI FILM PLANET PRIHODNOSTI

­ V koprodukciji Filmostovja, Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj in Laboratora je nastal nov dokumentarni film Planet prihodnosti – ekologija, znanstvena fantastika ali možna realnost? Gre za doku­mentarec režiserke Barbare Zemljič in scenaristke Romane Zajec, ki nam predstavi izjemne slovenske posameznike, ki so dojeli opozorila dogajanja na planetu in iznašli drugačen, naravi prijaznejši način življenja. S svojo inovativnostjo in vizionarstvom nam z zgledom kažejo na nove poti, ki jih bomo morali izbirati na naši skupni poti v prihodnost.

Umanotera bo DVD s filmom podarila vsem slovenskim srednjim šolam, ob tem pa je nastalo tudi učno gradivo za profesorje, ki se tematsko navezuje na film.

ODGOVORITE NA PODNEBNE SPREMEMBE: 1.600.000 ZASKRBLJENIH ZAHTEVA DOBRE ODGOVORE

Ljubljana, 25. oktober 2008 – Nevladne organizacije so vnovič pozvale glavne akterje strank bodoče koalicije, naj odgovorijo na podnebne spremembe.

Sporočilo za medije (pdf)